00:25:17 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-15 Ordinarie utdelning ABERA 0.00 SEK
2022-06-14 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-11 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning ABERA 0.00 SEK
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Abera Bioscience är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av vacciner baserat på egenutvecklad och patenterad plattform. Tekniken används huvudsakligen i utvecklingen av nya vacciner där fokus återfinns inom huvudområdena pneumokocker och immunonkologi. Verksamheten återfinns runtom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2012 och har sitt huvudkontor i Solna.
2021-09-08 13:37:02

Abera Bioscience AB ("Abera" eller "Bolaget") fortsätter att förbättra sin vaccinplattform i samarbete med forskare vid Vrije Universiteit Amsterdam. I dagarna publicerades en artikel i den välrenommerade tidskriften Microbial Cell Factory av forskarna Trang H. Phan, Coen Kuijl och Peter van Ulsen från Vrije Universitet Amsterdam i samarbete med Aberas medarbetare Dung T. Huynh, Wouter S.P. Jong och Joen Luirink. Författarna identifierade sätt att förbättra förmågan att uttrycka komplexa proteiner på ytan av bakterieceller med hjälp av Aberas teknik.

Abera Bioscience är ett bioteknikbolag som utvecklar vaccinkandidater baserat på sina patenterade vaccinplattformar där sjukdomsspecifika antigen kan fästas på ytan av bakterier eller vesiklar s.k. Outer Membrane Vesicles (OMVs). Utveckling och förbättring av Aberas plattformar sker kontinuerligt i samarbete med akademiska forskare. Detta har nu resulterat i en ny metodik som möjliggör transport av mer komplexa proteiner eller antigener till bakteriecellens yta, vilket öppnar upp för nya applikationsområden för Aberas teknik.

Enkelt uttryckt innebär Aberas teknologi att man genetiskt skapar en fusion mellan ett antigen och en så kallad autotransporter som sedan produceras inuti bakterieceller. Aberas autotransporter har förmågan att ta sig från insidan av bakterien, genom cellmembranen och förbli fäst vid bakterieytan, och därigenom också transportera och fästa det antigen som är fusionerat till autotransportern. Systemet har vissa begränsningar i hur komplexa antigen som kan hanteras. Författarna till artikeln har nu visat att man genom att samproducera det s.k. Bam-komplexet kan hantera antigen och andra proteiner med mer komplexa strukturer.

"Vi är glada över att kunna samarbeta med så eminenta forskare och ha en nära relation till den akademiska forskningen. Denna upptäckt är viktig ur ett molekylärbiologiskt perspektiv och för oss som bolag skapar det möjligheter att utveckla vaccinkandidater inom nya tillämpningsområden. Vi har senaste tiden sett ett ökat intresse för att samarbeta med oss och utveckla vaccinkandidater mot nya indikationer vilket är väldigt spännande", säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience.

 

Länk till hela artikeln på tidskriften Microbial Cell Factories:

https://microbialcellfactories.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12934-021-01668-2