23:33:54 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-15 Ordinarie utdelning ABERA 0.00 SEK
2022-06-14 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-11 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning ABERA 0.00 SEK
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Abera Bioscience är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av vacciner baserat på egenutvecklad och patenterad plattform. Tekniken används huvudsakligen i utvecklingen av nya vacciner där fokus återfinns inom huvudområdena pneumokocker och immunonkologi. Verksamheten återfinns runtom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2012 och har sitt huvudkontor i Solna.
2021-04-22 09:34:41

Abera Bioscience AB ("Abera" eller "bolaget") har erhållit besked om godkännande (s.k. Notice of Allowance) av bolagets patentansökan "Display of heterologous molecules on bacterial cells and membrane vesicles" av det amerikanska patentverket (USPTO). Patentet omfattar flera effektiva sätt att fästa molekyler till celler eller vesiklar från gramnegativa bakterier och är ett komplement till bolagets tidigare godkända patent för plattformsteknologin BERA.

Abera Bioscience är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar vaccinkandidater baserat på sina innovativa och patentskyddade teknologiplattformar. Dessa gör det möjligt att dekorera bakterieceller eller vesiklar (s.k. OMV) med molekyler t.ex. antigen, för att därigenom designa nya vacciner. Celler eller vesiklar är vektorer som fungerar som bärare in i kroppen och stärker effekten av de sjukdomsspecifika antigen som är kopplade till vektorn.

- Den teknologi som nu får patentgodkännande i USA är en uppgradering av vår teknologiplattform och gör det möjligt för oss att fästa betydligt större och mer komplicerade molekyler till vektorer. Dessutom kan vi fästa mångdubbelt fler molekyler på ytan av varje vektor. Uppgraderingen innebär att vi kombinerar vår teknologi med system för att binda samman proteiner. Dessa system bygger på "proteintaggar" som placerats på såväl vektor som molekyl och som hakar i varandra. Vi har på så sätt skapat en plug'n'play-liknande plattform där vi kan fästa komplexa antigen från olika källor likväl som antikroppar och nanopartiklar till våra vektorer och därigenom snabbt designa nya profylaktiska och terapeutiska vacciner, förklarar Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience.

Patentet kommer enligt beskedet gälla till och med 2038. Ansökan för patentskydd i Europa är också inlämnat men ännu ej behandlat av myndigheterna.