01:18:26 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-15 Ordinarie utdelning ABERA 0.00 SEK
2022-06-14 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-11 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning ABERA 0.00 SEK
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Abera Bioscience är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av vacciner baserat på egenutvecklad och patenterad plattform. Tekniken används huvudsakligen i utvecklingen av nya vacciner där fokus återfinns inom huvudområdena pneumokocker och immunonkologi. Verksamheten återfinns runtom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2012 och har sitt huvudkontor i Solna.
2021-10-25 08:46:44

Resultat och proof-of-concept för Abera Bioscience AB ("Abera" eller "Bolaget") senaste vaccinplattform baserad på proteinkroppar har publicerats i tidskriften Vaccine. I artikeln undersöks flera intranasala vaccinkandidater mot pneumokocker baserat på proteinkroppar. Resultaten visar på starkt skydd mot kolonisering (tillväxt) av bakterier i näsans slemhinnor. Den skyddande effekten var överlägsen jämfört med lösliga antigen och det nuvarande marknadsledande vaccinet.

Bolaget har tidigare meddelat att den omnämnda artikeln "Intranasal vaccination with protein bodies elicit strong protection against Streptococcus pneumoniae colonization" publicerats i en doktorsavhandling av Lucille F. Van Beek från Radboud University. Den har nu också genomgått expertgranskning och publicerats i tidskriften Vaccine.

Abera Bioscience är ett bioteknikbolag som utvecklar vaccinkandidater baserade på patenterade vaccinplattformar. Den senaste vaccinplattformen gör det möjligt att producera enstaka, eller flera, antigen i s.k. proteinkroppar. Antigen är de patogenspecifika komponenterna i vacciner som framkallar immunsvar. Proteinkroppar är nanostora proteinpartiklar. Proteinkroppar har, enligt artikelförfattaren, betydande potential som vaccinplattform då de innehåller höga koncentrationer av antigen, är stabila, visar långsam antigenfrisättning och är kostnadseffektivt att tillverka, samtidigt som proteinkroppar visar förmåga att framkalla immunsvar och skydd i de övre luftvägarna. De övre luftvägarna är ofta inträdesporten för patogener som sedan förökar sig och sprids i övriga delar av kroppen och orsakar sjukdom. Genom att hindra bakterietillväxt i slemhinnorna i de övre luftvägarna angrips problemet på ett tidigt stadium och kan därmed hindra sjukdom och fortsatt smittspridning.

Länk till artikeln:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X2101313X