17:46:01 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-15 Ordinarie utdelning ABERA 0.00 SEK
2022-06-14 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-11 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning ABERA 0.00 SEK
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Abera Bioscience är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av vacciner baserat på egenutvecklad och patenterad plattform. Tekniken används huvudsakligen i utvecklingen av nya vacciner där fokus återfinns inom huvudområdena pneumokocker och immunonkologi. Verksamheten återfinns runtom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2012 och har sitt huvudkontor i Solna.
2021-10-20 09:47:17

Abera Bioscience AB ("Abera" eller "Bolaget") initierar samarbete med amerikanskt universitet för att accelererar utvecklingen av en vaccinkandidat baserat på bolagets senaste vaccinplattform med proteinkroppar.

Abera Bioscience är ett bioteknikbolag som utvecklar vaccinkandidater baserade på patenterade vaccinplattformar. Den senaste vaccinplattformen som bolaget utvecklat och patenterat gör det möjligt att producera enstaka, eller flera, antigen i s.k. proteinkroppar. Antigen är de patogenspecifika komponenterna i vacciner som framkallar immunsvar. Proteinkroppar är nanostora, aggregerade, proteinpartiklar.

Bolaget ingår nu ett samarbete med ett amerikanskt universitet för att driva utvecklingen av en vaccinkandidat baserat på proteinkroppar. Studien kommer att bedrivas in vivo och kommer ge en första indikation på applicerbarhet utanför pneumokockområdet. Kostnadsprofilen för det använda vaccinkandidaterna är mycket god vilket inom det tänkta området skulle vara en stark fördel.

"Genom gemensamma intressen inom forskningen öppnas en fantastisk möjlighet att, på ett kostnadseffektivt och resursbesparande sätt, utföra vidare studier på en nyutvecklad vaccinkandidat tillsammans med vår partner. Vi hoppas få nya kunskaper om hur vår plattform kan komma att användas i framtiden, och att ett positiv resultat kan leda till ytterligare samarbeten", säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience.

Studien kommer att inledas under fjärde kvartalet.