21:45:20 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-05-31 Ordinarie utdelning PILA 0.00 SEK
2023-05-30 Årsstämma 2023
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 Ordinarie utdelning PILA 0.00 SEK
2022-06-07 Årsstämma 2022
2022-04-26 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Pila Pharma är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget bedriver kliniska tester i fas 2 med läkemedel mot typ 2-diabetes. Huvudprodukten är en tablett som intas oralt i ett tidigt stadium av diabetes för att återställa kroppens insulinproduktion och därigenom minska blodsockernivån hos patienten. Verksamheten med tillhörande forskning bedrivs i Sverige.
2022-02-25 15:00:12

PILA PHARMA AB (publ) meddelar att VD Dorte X. Gram under måndagen och tisdagen den 21 och 22 februari köpt 18 878 aktier i bolaget. Aktierna köptes till en snittkurs om 5,39 SEK.

Affären har skett genom bolaget Gram Equity Invest som hon äger tillsammans med sin son Gustav Hanghøj Gram.

Dorte X. Gram är sedan tidigare huvudägare i PILA PHARMA och efter måndagens och tisdagens förvärv äger hon via bolag totalt 5 050 458 aktier vilket motsvarar drygt 31 procent av röster och kapital.

"Jag ökade innehavet i november och fortsätter nu köpa aktier i PILA PHARMA eftersom jag vid nuvarande kurs i PILA PHARMA:s aktie inte kan se någon bättre placering än denna, trots det osäkra läget på börsen generellt. Jag är övertygad om att vi i PILA PHARMA har en mycket bra läkemedelskandidat för typ 2-diabetes och vår utveckling från startup till ett internationellt bolag går enligt den plan som vi kommunicerat till aktiemarknaden", säger Dorte X. Gram.

För mer information:
Dorte X. Gram, CEO
M: +46 (0)73 903 6969
E: dxg@pilapharma.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PILA-PHARMA-VD-okar-antal-aktier-220225.pdf

Om PILA PHARMA (PUBL)

PILA PHARMA är ett svenskt bioteknik-företag inom diabetesforskning med säte i Malmö. Bolagets mål är att utveckla en överlägsen ny medicin i tablettform mot typ 2-diabetes. Bolaget äger användarpatent för behandling av diabetes och fetma med TRPV1-antagonister samt immateriella rättigheter för utvcekling av produktkandidaten XEN-D0501. Bolaget noterades på Nasdaq First North GM i Stockholm i juli 2021 i syfte att finansiera den fortsatta utvecklingen av XEN-D0501. För närvarande tillverkas API för ytterligare tre månaders prekliniska studier för att medge bolaget att gå vidare den huvudsakliga tre månaders fas 2b-studien i diabetespatienter. Studien är planerad att starta under första delen av 2023.

Om XEN-D0501 och TRPV1-antagonister

XEN-D0501 är en mycket selektiv och potent liten molekyl, en TRPV1-antagonist, som tidigare utvecklades av Bayer Healthcare och Xention/Ario Pharma. TRPV1-receptorn (även kallad chilireceptorn) har visat sig ha en roll vid smärta och inflammatoriska sjukdomar och tros även spela en roll vid diabetes. XEN-D0501 förvärvades av PILA PHARMA i mars 2016 på grund av sin mycket goda säkerhets- och biverkningsprofil jämfört med andra TRPV1-antagonister. TRPV1-antagonister som läkemedelsklass har tidigare förknippats med allvarliga biverkningar som till exempel hypertermi (feber) men det har hittills inte varit fallet med XEN-D0501 i åtta kliniska studier. Den maximala tolerabla dosen av XEN-D0501 för icke-diabetiska individer har tidigare satts till 4 milligram två gånger dagligen där man noterade god säkerhet men ingen effekt i inte-diabetiska patienter med överaktiv urinblåsa och kronisk hosta. I november 2018 kunde PILA PHARMA presentera den första kliniska studien (PP-CT01), som visade upp en god säkerhetsprofil av XEN-D0501vid enstaka doser upp till 8 milligram. Det senaste studieresultatet presenterades i september 2020. Studien (PP-CT02) visade att multipla doser av XEN-D0501 (4 mg två gånger dagligen i 28 dagar) också tolererades väl av patienter med typ 2-diabetes. Därutöver visade studien, med statistisk signifikans jämfört med placebo, att XEN-D0501 stimulerar kroppens insulinrespons vid ett oralt intag av glukos (socker), alltså bevis för mekanismen i insulinreglering (proof of principle).

Om diabetes

Diabetes är en global pandemi med ofattbara 537 miljoner diabetiker vilket motsvarar uppskattningsvis 8-10 procent av världens befoklning. Uppskattningsvis har 90 procent av alla diabetiker typ 2-diabetes, medan cirka 10 procent har typ 1-diabetes. Sjukdomen kan leda till hjärt-kärlsjukdomar som minskar patientens livskvalitet, öka risken för dödsfall samt höga sjukvårdskostnader. Trots att stora framsteg gjorts med behandling av diabetes återstår ett stort omättat behov av behandlingar som är effektiva, säkra och tillgängliga och prisvärda.