22:38:55 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorRåvaror
IndustriOlja & gas
Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering av olja och gas i Ryssland och Ukraina. Företaget hette tidigare Petrosibir.

Kalender

2018-06-28 Årsstämma 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Årsstämma 2016
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-24 Årsstämma 2015
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-11 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-11-09 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-22 Ordinarie utdelning SHEL B 0.00 SEK
2015-05-21 Årsstämma 2014
2015-05-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-07-01 Ordinarie utdelning SHEL B 0.00 SEK
2014-06-30 Årsstämma 2013
2014-05-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-02 Extra Bolagsstämma 2014
2014-03-03 15-7 2014
2014-02-17 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-22 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-22 Ordinarie utdelning SHEL B 0.00 SEK
2013-05-21 Årsstämma 2012
2013-05-21 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-25 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-18 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-08-23 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Ordinarie utdelning SHEL B 0.00 SEK
2012-05-22 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-22 Årsstämma 2011
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-12-13 Extra Bolagsstämma 2011
2011-11-29 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-07-04 Split SHEL B 50:1
2011-05-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-18 Ordinarie utdelning SHEL B 0.00 SEK
2011-05-17 Årsstämma 2010
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-30 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-26 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-26 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-05-18 Ordinarie utdelning SHEL B 0.00 SEK
2010-05-17 Årsstämma 2009
2009-11-12 Kvartalsrapport 2009-Q3
2018-12-28 10:30:02

VERKSAMHETSSAMMANFATTNING 2018

2018 närmar sig sitt slut och Petrosibir vill passa på att sammanfatta det arbete som utförts under året.

I Komi avslutades med uppmuntrande resultat under våren 2018 det borrprogram som påbörjades 2017. Programmet omfattade borrning av sex nya brunnar samt efterföljande fracking. Flödesnivåerna i de borrade brunnarna låg på mellan 40 och 260 fat olja per dag.

Under sommaren fokuserade Petrosibir på ett workover-program i Basjkirien som inkluderade fracking av brunnar och stabilisering av produktionsvolymer genom vatteninjektion samt optimering av pumpar. Brunnarna som frackades var #9, borrad 2016, samt #54, en gammal sovjetisk brunn som Petrosibir framgångsrikt återöppnade i slutet av 2017.

Efter workover-programmet på Ayazovskoye flyttade Petrosibir till Aysky-fältet i Basjkirien där en gammal brunn borrad under Sovjet-tiden tidigare hade identifierats som en möjlig brunn att återöppna. Aysky är angränsande till Ayazovskoye-fältet. Brunn #141 borrades ursprungligen 1971 men övergavs då brunnen hade produktionsproblem. Genom omtolkning av de gamla loggarna från de ursprungliga borrningarna identifierade Petrosibir en ny möjlig så kallad "net pay" inom Orlovsky-intervallet. Efter återöppnandet flödade brunnen totalt 150 fat olja ur de två intervallen Orlovsky och Kyn-Pashinskyi, vilket är mycket lovande. I och med den nyupptäckta oljefyndigheten har Petrosibir lämnat in en reservrapport till den ryska statliga reservkommitteen. Så snart den godkänts kommer bolaget ansöka om en produktionslicens.

"Jag är mycket nöjd med de positiva resultat vårt team har åstadkommit under året! Med relativt små investeringar har vi kunnat upprätthålla produktionen på en stabil nivå och till och med upptäckt en ny oljefyndighet. Jag ser fram mot att fortsätta vårt arbete med att skapa värden för aktieägarna under 2019. Avslutningsvis, eftersom 2018 snart är tillända, vill jag framföra ett tack våra aktieägare för fortsatta stöd och jag önskar er alla ett Gott Nytt År!", säger bolagets VD Pavel Tetyakov.

Stockholm, 28 december 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Pavel Tetyakov, Verkställande direktör, +46 8 407 1850
ptetyakov@petrosibir.com

Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585
gunnar.danielsson@petrosibir.com 

www.petrosibir.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Petrosibir Pressrelease 2018-12-28 Svenska.pdf

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.