22:41:15 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorFinans
IndustriInvesteringar
ExeoTech Invests affärsidé är att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag främst inom sektorerna tillverkning, livsmedel, handel och logistik. Investeringarna görs både i noterade- och onoterade bolag, samt både i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag. Målet är att investeringarna skall uppnå en marknadsmässig avkastning över tid. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Kalmar.

Kalender

2019-12-27 Årsstämma 2018
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-04 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-04 Årsstämma 2017
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-26 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-29 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-23 Årsstämma 2016
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-30 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-30 Årsstämma 2015
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-16 Årsstämma 2013
2014-05-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2014-01-16 Extra Bolagsstämma 2014
2013-12-20 Extra Bolagsstämma 2013
2013-11-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-29 Årsstämma 2012
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-30 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-30 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-29 Årsstämma 2011
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-30 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-30 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-05 Årsstämma 2010
2011-02-07 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-23 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-06 Årsstämma 2009
2009-11-16 Kvartalsrapport 2009-Q3
2019-04-09 08:45:02

STYRELSEN HAR IDAG BESLUTAT BEGÄRA PORTFÖLJBOLAGET LPES FOODS AB I KONKURS

ExeoTechs styrelse har idag beslutat att begära det svenska portföljbolaget LPES Foods AB i konkurs. LPES Foods, helägt dotterbolag, en restauranggrossit vars huvudsakliga verksamhet utgörs av forsäljning och distribution av kött, grönsaker, ost, olivolja och potatis till restauranger i framförallt nordvästra Skåne men även Stockholm, har under hösten drabbats av priskrig på dess största produkt, kött, vilket medfört att LPES Foods hade ett resultatmässigt svagt andra halvår 2018. LPES Foods har på kort tid kraftigt reducerat sina kostnader och ökat sitt fokus på främst grönsaker. Vidtagna åtgarder har fått önskad effekt och redan i mars har en synlig återhämtning konstaterats. Bolaget har dock under denna period ådragit sig extra kostnader och skulder dels som följd av den svaga resultatutvecklingen under hösten, dels som resultat av genomförd kostnadsneddragning. Efter upprepade försök att nå överenskommelser med fordringsägare, bl.a. skatteverket, har det visat sig ohållbart att driva verksamheten vidare utan ytterligare kapitaltillskott.

Styrelsens analys har dock visat att det kapital som skulle behöva tillföras LPES Foods AB kommer inte ExeoTech att kunna få tillbaka vid en planerad avyttring. Styrelsens bedömning har därför varit att ExeoTech kan uppnå bättre avkastning på investerat kapital i övriga portföljbolag. Därför har styrelsen idag valt att begära LPES Foods i konkurs.

Beslutet att forsätta LPES Foods AB i konkurs har ingen omedelbar likviditetsmässig påverkan på ExeoTech koncernen men ger upphov till en bokföringsmässig förlust om cirka 3 MSEK. ExeoTechs koncernens eget kapital uppgick vid årsskiftet till cirka 14,5 MSEK.

I en kommentar säger ExeoTechs VD tillika LPES Foods VD, Olle Anderson "ExeoTech har tidigare inte levt upp till aktieägarnas krav på avkastning vilket är ett måste framöver. Vi tvingas därför nu till smärtsamma men nödvändiga prioriteringar. Att forsätta LPES Foods AB i konkurs är ett hårt slag för framförallt anställda, leverantörer och aktieägare men att vi tror att detta är rätt beslut för ExeoTech.

Vi har idag två kärninnehav, LPE International Pte Ltd, moderbolag till La Petite Epicerie Saigon Ltd, i Vietnam, i vilket vi äger cirka 40 %, och ReCap Moduler AB, i vilket vi äger cirka 10 %. Vi kommer nu att framförallt fokusera på dessa snabbt växande verksamheter och aktivt stötta dem i deras utveckling. Just nu bistår vi aktivt, både finansiellt och personellt, La Petite Epicerie Saigon Ltd med ett strategiskt förvärv av en leverantör av torkad frukt och vi ser att det finns möjlighet till ytterligare passande forvärv som skulle stärka La Petite Epicerie Saigon Ltd inom andra produktområden. ReCap Moduler AB har nyligen fått sin andra order pa miljövänliga tvätt moduler och allt fler bostadsbolag visar stort intresse för framförallt ReCaps tvätt modul. Vi hoppas nu att ReCap snabbt kan omvandla utestående offerter och förfrågningar till konkreta order. Utöver dessa kärninnehav har vi innehav i bl.a Facile & Co AB (26 %), Österhagen Glass AB (40 %) och projektet Bomars Brunn AB (100%)."  

STOCKHOLM, SVERIGE, 9 april 2019

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, olle.anderson@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2019 kl. 08.45 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Pressrelease 2019-04-09.pdf

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)