23:58:14 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-11-28 15-6 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-14 Ordinarie utdelning EMPLI 0.00 SEK
2023-06-13 Årsstämma 2023
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-02 Extra Bolagsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-11-14 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-26 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-07 Ordinarie utdelning EMPLI 0.00 SEK
2022-04-06 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Emplicure utvecklar produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och materialvetenskap inom biokeramer, med skräddarsydda frisättningsprofiler som specialitet. Moderbolaget fokuserar på läkemedel, initialt mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Via dotterbolag utvecklas konsumentprodukter, med oralt nikotin som första produktlinje. Sortimenten riktar sig till läkemedels- och konsumentnischer.
2022-03-30 08:45:14

Emplicure AB (publ) meddelar idag att patentmyndigheten i Australien avser att godkänna en patentansökan avseende Amplicons inhalationsteknologi för nikotin.

Det australiensiska patentverket har bekräftat avsikten att bevilja patentansökan för inhalation av nikotin, ansökan nr 2017227071. Detta innebär att gransknings- och granskningsfasen har passerats och alla villkor är uppfyllda. Patentet förväntas beviljas inom de närmaste månaderna och sedan till 2038.

"Det beviljade patentet befäster styrkan i Amplicons egenutvecklade biokeramiska teknologiplattformar och vår potential för att utveckla nya unika nikotinprodukter" säger Tomas Hammargren, styrelseordförande i Amplicon AB.

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2022 kl 08:45.

Torbjörn W. Larsson

VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: torbjorn.walkerlarsson@emplicure.com

Erik Magnusson

CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Certified Adviser

Emplicure AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market, med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser. Mangold nås på tel 08-5030 1550 och epost ca@mangold.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Forhandsbesked-om-patent-fran-Australiens-Patentmyndighet.pdf

Emplicure är ett läkemedelsforetag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramiska material. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med vita tobaksfria nikotinpåsar som första produkt. Läs mer på www.emplicure.com