22:54:54 Europe / Stockholm

Prenumeration

Filter arrow-icon
Språk arrow-icon
2022-11-30 10:15:00
PRV har formellt godkänt Duearitys patentansökan – TINNITUS MONITORING AND TREATING DEVICE AND SYSTEM
Patent- och Registreringsverket har nu formellt godkänt Duearitys patentansökan. Beslutet kommer att kungöras i Svensk Patenttidning nummer 2022/52 med utgivningsdag den 27 december 2022 och därmed är patent meddelat. Patentets registreringsnummer är 544 905