18:09:31 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Karnov Group är ett informationsbolag inriktade mot juridik, skatt och revision. Tjänsteutbudet är brett och inkluderar exempelvis hantering av EU-direktiv, översättningar och publikation, utbildning och informationshantering inom offentlig förvaltning, samt hantering av övrig affärsinformation. Kunderna återfinns bland statliga aktörer, myndigheter samt små- och medelstora bolag. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.

Kalender

2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-06 Ordinarie utdelning KAR 0.45 SEK
2020-05-05 Årsstämma 2019
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
X
Filter arrow-icon
År arrow-icon
Typ arrow-icon
Språk arrow-icon
2020-05-05 17:00:00 Kommuniké från årsstämma i Karnov Group AB (publ) pdf download
2020-05-05 10:46:30 Karnov Group reports first quarter results pdf download pdf download
2020-05-05 10:46:30 Karnov Group rapporterar första kvartalet 2020 pdf download pdf download
2020-04-30 08:30:00 Ökat antal aktier i Karnov Group AB (publ) pdf download
2020-04-23 13:00:00 Karnov Group: Invitation to Q1 Earnings Teleconference pdf download
2020-04-23 13:00:00 Karnov Group: Inbjudan till Q1:s telefonkonferens pdf download
2020-03-31 09:00:00 Notice of Annual General Meeting in Karnov Group AB (publ) pdf download
2020-03-31 09:00:00 Kallelse till årsstämma i Karnov Group AB (publ) pdf download
2020-03-31 08:30:00 Publication of Karnov Group's Annual Report of 2019 pdf download pdf download
2020-03-27 08:30:00 Karnov Group etablerar verksamhet i Norge pdf download file download file download file download
2020-03-27 08:30:00 Karnov Group går ind på det norske marked file download file download pdf download file download
2020-03-27 08:30:00 Karnov Group enters Norwegian market file download pdf download file download file download
2020-02-14 11:30:00 Karnov Group: New CEO for Norstedts Juridik pdf download file download file download
2020-02-14 11:30:00 Karnov Group: Ny VD för Norstedts Juridik pdf download file download file download
2020-02-07 08:15:00 Karnov Group: Inbjudan till Q4:s telefonkonferens pdf download
2020-02-07 08:15:00 Karnov Group: Invitation to Q4 Earnings Teleconference pdf download
2020-01-20 08:00:00 Karnov Group: Norstedts Juridik CEO gives notice pdf download
2020-01-20 08:00:00 Karnov Group: Norstedts Juridiks VD meddelar sin avgång pdf download
2019-11-28 08:00:00 Karnov Group rapporterar tredje kvartalet 2019 pdf download pdf download
2019-11-28 08:00:00 Karnov Group reports third quarter results pdf download pdf download
2019-11-14 10:00:00 Karnov Group: Inbjudan till Q3:s telefonkonferens pdf download
2019-11-14 10:00:00 Karnov Group: Invitation to Q3 Earnings Teleconference pdf download
2019-10-31 09:00:00 Karnov Group: Karnovs valberedning utsedd pdf download
2019-10-31 09:00:00 Karnov Group: Karnov's Nomination Committee appointed pdf download
2019-08-29 08:00:00 Karnov Group rapporterar andra kvartalet 2019 pdf download pdf download
2019-08-29 08:00:00 Karnov Group reports second quarter results pdf download pdf download
2019-08-15 08:30:00 Karnov Group: Inbjudan till Q2:s telefonkonferens pdf download
2019-08-15 08:30:00 Karnov Group: Invitation to Q2 Earnings Teleconference pdf download