08:06:18 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-01-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-12 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-26 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2024-04-25 Årsstämma 2024
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-01-25 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-13 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2023-04-25 Årsstämma 2023
2023-04-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-01-26 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-13 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-27 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2022-04-26 Årsstämma 2022
2022-04-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-01-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-04-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-14 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-09 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-01 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2020-03-31 Årsstämma 2020
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-10 Extra Bolagsstämma 2017
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2015-04-23 Årsstämma 2015
2015-04-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-24 Analytiker möte 2014
2014-08-13 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-07 Analytiker möte 2013
2013-11-07 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-11 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-08 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2013-05-07 Årsstämma 2013
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-01 Kvartalsrapport 2012-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Xvivo Perfusion är verksamt inom medicinteknik. Bolaget tillhandahåller lösningar för transplantation av lungor. Exempel på produkter som bolaget levererar innefattar kanyler, organförvaring samt kyllösningar. Produkterna vidaresäljs till kliniker och forskningsinstitut runtom den globala marknaden, med störst närvaro inom Norden och Europa. Bolaget kom till via en avknoppning från Vitrolife under 2012 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2023-12-22 09:00:00

2014 introducerade XVIVO en innovativ leverteknologi på den italienska marknaden vilken erbjuder syresatt perfusion före transplantation. Vi kan idag stolt informera att vi nått en betydande milstolpe i Italien; 1 200 perfusioner har utförts med XVIVOs Liver Assist. Maskinperfusion möjliggör förbättrade resultat efter en transplantation och att man kan använda fler av de donerade organ, vilket i sin tur räddar fler liv. För närvarande använder 16 av 22 italienska center för levertransplantationer XVIVO:s teknologi, detta inkluderar de stora sjukhusen som har höga volymer.

I Italien utförs cirka 1 400 levertransplantationer årligen och ungefär en fjärdedel av dessa genomförs med maskinperfusion. Under 2023 kommer nästan 400 levertransplantationer att ha utförts med XVIVOs Liver Assist. Teknologin förbättrar resultaten för patienter efter en transplantation. Den möjliggör också utvärdering av donerade levrar som tidigare inte skulle ha accepterats för transplantation, vilket ökar användningen av donerade organ. XVIVOs Liver Assist används för olika slags donerade levrar. Detta inkluderar organ från donatorer som har avlidit till följd av cirkulatorisk död (DCD) och organ från äldre och överviktiga donatorer. Teknologin möjliggör även för att säkert kunna dela en lever för transplantation till två patienter.

XVIVO erbjuder i Italien ett servicekoncept vilket inkluderar hantering av själva perfusionsprocessen med hjälp av en perfusionists tekniska kunnande. Konceptet har visat sig vara mycket framgångsrikt och affärsmodellen har visat på konstant tillväxt år efter år.

I Italien har tre ansedda transplantationskirurger spelat en avgörande roll i introduktionen och utvecklingen av maskinperfusion för lever.

”Med denna teknologi var vi på Niguarda sjukhuset år 2015 de första som började med att göra transplantationer med organ från donatorer som avlidit till följd av cirkulatorisk död. Detta för att utvärdera organens funktion efter 20 minuter av asystoli på EKG, vilket är obligatoriskt i vårt land," säger Prof. Luciano De Carlis, Director S.C. General and Transplant Surgery vid Niguarda Hospital och President of the Italian Organ Transplant Society (SITO), Milano, Italien. "Över tid har vi kunnat bevisa att genom användning av denna teknologi så kan man förbättra både organens kvalitet och själva transplantationsprocessen.

Dr. Davide Ghinolfi, Acting Director of the Liver Surgery and Liver Transplant Unit, Pisan University Hospital, Pisa, Italien tillägger: "Maskinperfusion möjliggör användning av levrar med utökade kriterier, såsom äldre donatorer, fettlever och andra faktorer som tidigare gjorde att organ inte används. Med denna teknologi kan vi idag använda fler av dessa organ. Som ett exempel så transplanterades en lever framgångsrikt från en över hundra år gammal donator till en patient i Pisa. Efter mer än ett år efter transplantationen är patienten vid god hälsa."

Dessa är några av de aspekter som har möjliggjort att Italien har blivit världens största användare av Liver Assist. Som en reflektion över framtiden säger Prof. Renato Romagnoli, Director of S.C. General Surgery 2U vid The Liver Transplant Center, P.O. Molinette, Turin, Italien: "Denna teknologi har outnyttjade användningsområden eftersom erfarenheter från forskning har visat att det är möjligt att bevara, eller till och med behandla, en lever i veckor, inte bara dagar. Snart kommer vi att kunna använda perfusion för att regenerera, modifiera eller reparera dessa organ. Målet är att kunna transplantera fler organ och samtidigt optimera resultaten."

"Italien är idag XVIVOs största marknad för leverperfusion. Sedan introduktionen 2014 har vi år efter år sett en stadig ökning av användningen, som även har accelererat de senaste åren. Vår affärsmodell är mycket uppskattad av våra kunder och vi undersöker nu möjligheterna att ta detta koncept till andra länder. Idag har cirka 25-30 % av alla transplanterade levrar i Italien möjliggjorts tack vare XVIVOs teknologi, och jag är övertygad om att det inom de kommande två åren kommer att nå 50 %. Vi tror på en förlängd livslängd för organ och att ingen skall behöva dö i väntan på ett nytt organ," säger Christoffer Rosenblad, VD för XVIVO.
 
22 december, 2023
Göteborg
Christoffer Rosenblad, CEO
XVIVO Perfusion AB (publ)