07:47:57 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-01-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-12 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-26 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2024-04-25 Årsstämma 2024
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-01-25 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-13 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2023-04-25 Årsstämma 2023
2023-04-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-01-26 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-13 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-27 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2022-04-26 Årsstämma 2022
2022-04-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-01-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-04-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-14 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-09 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-01 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2020-03-31 Årsstämma 2020
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-10 Extra Bolagsstämma 2017
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2015-04-23 Årsstämma 2015
2015-04-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-24 Analytiker möte 2014
2014-08-13 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-07 Analytiker möte 2013
2013-11-07 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-11 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-08 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2013-05-07 Årsstämma 2013
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-01 Kvartalsrapport 2012-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Xvivo Perfusion är verksamt inom medicinteknik. Bolaget tillhandahåller lösningar för transplantation av lungor. Exempel på produkter som bolaget levererar innefattar kanyler, organförvaring samt kyllösningar. Produkterna vidaresäljs till kliniker och forskningsinstitut runtom den globala marknaden, med störst närvaro inom Norden och Europa. Bolaget kom till via en avknoppning från Vitrolife under 2012 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2023-07-13 07:30:00

"Fortsatt momentum för vår affär"

Andra kvartalet 2023 (1 april – 30 juni)
• Nettoomsättningen uppgick till 154,6 MSEK (94,3), motsvarande en ökning om 64 procent i SEK och 52 procent i lokala valutor. Organisk tillväxt utgjorde 46 procent och förvärvad tillväxt 6 procent.
• Samtliga affärsområden visade på underliggande organisk tillväxt rensat för valutaeffekter; Thorax förbrukningsvaror 47 procent, Abdominal förbrukningsvaror 40 procent och Services 79 procent.
• Bruttomarginal förbrukningsvaror stärktes till 80 procent (78). Total bruttomarginal var 75 procent (72).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,8 MSEK (4,1). Justerad EBIT uppgick till 15,1 MSEK (1,1).
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 17,2 MSEK (14,4) motsvarande en EBITDA-marginal om 11 procent (15). Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 28,5 MSEK (11,3), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 19 procent (12).
• Nettoresultatet uppgick till 6,9 MSEK (7,5). Resultat per aktie uppgick till 0,23 SEK (0,26).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten stärktes till 15,7 MSEK (-1,6). Totalt kassaflöde uppgick till -34,5 MSEK (-36,6), påverkat av tilläggsköpeskilling från förvärvet av Avionord (XVIVO S.r.l.) -10,9 MSEK, sista delbetalning av initial köpeskilling avseende förvärvet av STAR Teams -6,8 MSEK, samt investeringar i FoU-projekt -22,7 MSEK.

Väsentliga händelser under kvartalet
• IDE-ansökan för XVIVOs hjärtpreservationsteknologi har godkänts av amerikanska FDA
• Inklusion av patienter färdigställd i den europeiska kliniska studien för hjärtpreservation
• Tjänsteerbjudandet i USA stärkts genom en kommersiell integration av STAR Teams
• Förändring av antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion AB (publ)

Perioden 2023 (1 januari – 30 juni)
• Nettoomsättningen uppgick till 295,2 MSEK (186,9), motsvarande en ökning om 58 procent i SEK och 45 procent i lokala valutor. Organisk tillväxt utgjorde 39 procent och förvärvad tillväxt 6 procent.
• Samtliga affärsområden visade på underliggande organisk tillväxt rensat för valutaeffekter; Thorax förbrukningsvaror 40 procent, Abdominal förbrukningsvaror 56 procent och Services 77 procent.
• Bruttomarginal förbrukningsvaror förbättrades till 80 procent (78). Total bruttomarginal var 75 procent (71).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 15,0 MSEK (8,8). Justerad EBIT uppgick till 27,6 MSEK (6,4).
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 40,9 MSEK (29,1) motsvarande en EBITDA-marginal om 14 procent (16). Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 53,4 MSEK (26,7), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 18 procent (14).
• Nettoresultatet stärktes till 21,1 MSEK (12,3). Resultat per aktie uppgick till 0,71 SEK (0,42).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,3 MSEK (-10,9). Totalt kassaflöde uppgick till -83,0 MSEK (-100,2), påverkat av tilläggsköpeskilling från förvärvet av Avionord (XVIVO S.r.l.) -10,9 MSEK, sista delbetalning av initial köpeskilling avseende förvärvet av STAR Teams -6,8 MSEK, samt investeringar i FoU-projekt -45,4 MSEK.

Väsentliga händelser under perioden
• Framgångsrik integration av Avionord M&P
• I en pre-klinisk studie publicerad i The Journal of Heart and Lung Transplantation har fördelar med XVIVOs hjärtpreservations-teknologi påvisats även vid donation efter cirkulationsstillestånd (DCD)
• Stort intresse i Australien och Nya Zeeland för XVIVOs hjärtteknologi. Cirka 25 procent av ländernas hjärttransplantationer har under perioden utförts med hjälp av vår teknologi
• Stärkta bevis för fördelarna med kall syresatt perfusion av lever vid donation efter hjärndöd (DBD) påvisade i stor multicenterstudie publicerad i Journal of Hepathology

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Strategiskt samarbete inleds med MTJ Aviation för att stärka XVIVOs tjänst för organhämtning i USA
• Ytterligare patientinkludering i studien av PrimECC avslutas. Studiedata kommer analyseras och de strategiska möjligheterna skall utvärderas

VD-kommentar
“Under det andra kvartalet fortsatte den positiva trenden för vår affär. Inom lungtransplantation ser vi en god tillväxt på vår huvudmarknad USA och i Europa fortsätter den starka aktiviteten inom leverperfusion. Under kvartalet nådde vi också viktiga regulatoriska milstolpar inom hjärtpreservation. XVIVO står väl rustat att ta tillvara på de möjligheter som kontinuerligt öppnas upp inom maskinperfusion. Nyckel till framgång är ett skarpt fokus på vår kärnverksamhet, investeringar i ökad produktionskapacitet, regulatoriska godkännanden för hjärtpreservation globalt och leverperfusion i USA, samt i det fortsatta uppbyggandet av en organisation i världsklass.”
- Christoffer Rosenblad, vd