07:51:46 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-01-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-12 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-26 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2024-04-25 Årsstämma 2024
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-01-25 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-13 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2023-04-25 Årsstämma 2023
2023-04-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-01-26 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-13 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-27 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2022-04-26 Årsstämma 2022
2022-04-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-01-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-04-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-14 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-09 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-01 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2020-03-31 Årsstämma 2020
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-10 Extra Bolagsstämma 2017
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2015-04-23 Årsstämma 2015
2015-04-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-24 Analytiker möte 2014
2014-08-13 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-07 Analytiker möte 2013
2013-11-07 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-11 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-08 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2013-05-07 Årsstämma 2013
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-01 Kvartalsrapport 2012-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Xvivo Perfusion är verksamt inom medicinteknik. Bolaget tillhandahåller lösningar för transplantation av lungor. Exempel på produkter som bolaget levererar innefattar kanyler, organförvaring samt kyllösningar. Produkterna vidaresäljs till kliniker och forskningsinstitut runtom den globala marknaden, med störst närvaro inom Norden och Europa. Bolaget kom till via en avknoppning från Vitrolife under 2012 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2023-11-03 13:00:00

Resultaten från den kliniska studien som genomförts i Australien och Nya Zeeland publicerades tidigare i veckan i den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften The Journal of Heart and Lung Transplantation [1] . I studien användes XVIVOs hjärtteknologi. Den visar att donerade hjärtan som tidigare ansågs olämpliga för transplantation på grund av långa avstånd mellan sjukhus nu kan transplanteras med en överlevnadsgrad på 100 procent efter 30 dagar när de har transporterats med XVIVO Heart Assist Transport.

Isbaserad, kall statisk förvaring av organ används fortfarande som standardmetod vid transport av majoriteten av donerade hjärtan. När transporttiden för ett hjärta som förvarats enligt dagens standardmetod överstiger 4 timmar så ökar risken för allvarliga komplikationer för patienten och kan till och med leda till döden. Denna risk ökar avsevärt med varje ytterligare timme av transport. Trots detta så utsätts upp till 40 procent av patienter för denna risk på grund av bristen på donerade hjärtan. De långa avstånden mellan sjukhus medför ofta att man avstår från att använda ett donerat hjärta, vilket innebär att en svårt sjuk patient kanske inte erbjuds något nytt organ.

Denna studie har genomförts vid fem transplantationscentra i Australien och Nya Zeeland. Man har utvärderat användningen av donerade hjärtan som under transport har förvarats i XVIVO Heart Assist Transport där man har haft en förväntad transporttid på 6-8 timmar. De 36 patienterna i studien fick donerade hjärtan transplanterade som hade utsatts för en genomsnittlig transporttid på nästan 7 timmar. Den längsta transporttiden var 8 timmar och 47 minuter. Överlevnaden 30 dagar efter transplantation var 100 procent, med endast en patient som utvecklade primär graftdysfunktion (PGD), vilken löstes inom en vecka.

"Denna studie har visat att bevarande av hjärtan med HOPE (kall syresatt perfusion) på ett säkert sätt möjliggör transplantation av hjärtan från hjärndöda donatorer med en bevaringstid på nästan 9 timmar. Vi anser att dessa resultat indikerar att hela området för hjärttransplantation kan komma förändras. Detta inkluderar utvidgning av möjliga donatorgrupper samt de logistiska aspekterna av transplantationsprocessen. I Australien och Nya Zeeland kommer den betydande förlängningen av den tid under vilken ett hjärta säkert kan bevaras innebära att ett donerat hjärta inte längre kan avvisas på grund av geografiska skäl. Samma resonemang bör även gälla för Nordamerika och Europa,” säger professor David McGiffin från The Alfred i Melbourne, Australien.

"Publiceringen av denna studie utgör en betydande milstolpe för oss, då den bevisar effektiviteten av vår innovativa hjärtteknologi. Sedan studien initierades har vi följt den med stor spänning. Idag används teknologin i cirka 30 procent av alla hjärttransplantationer i Australien och Nya Zeeland genom erhållna specialtillstånd i väntan på regulatoriskt godkännande. Denna gör oss självklart mycket stolta. Som jag tidigare har nämnt flera gånger så är jag övertygad om att XVIVOs hjärtteknologi kommer att förändra paradigmet för hjärttransplantation, och därigenom säkerställa att patienter, oavsett avstånd mellan sjukhus, får den transplantation de så desperat behöver," säger Christoffer Rosenblad, VD för XVIVO.
 
3 november, 2023
Göteborg
Christoffer Rosenblad, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

[1] https://www.jhltonline.org/article/S1053-2498(23)02110-1/fulltext