07:33:23 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-01-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-12 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-26 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2024-04-25 Årsstämma 2024
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-01-25 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-13 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2023-04-25 Årsstämma 2023
2023-04-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-01-26 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-13 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-27 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2022-04-26 Årsstämma 2022
2022-04-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-01-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-04-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-14 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-09 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-01 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2020-03-31 Årsstämma 2020
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-10 Extra Bolagsstämma 2017
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2015-04-23 Årsstämma 2015
2015-04-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-24 Analytiker möte 2014
2014-08-13 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-07 Analytiker möte 2013
2013-11-07 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-11 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-08 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2013-05-07 Årsstämma 2013
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-01 Kvartalsrapport 2012-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Xvivo Perfusion är verksamt inom medicinteknik. Bolaget tillhandahåller lösningar för transplantation av lungor. Exempel på produkter som bolaget levererar innefattar kanyler, organförvaring samt kyllösningar. Produkterna vidaresäljs till kliniker och forskningsinstitut runtom den globala marknaden, med störst närvaro inom Norden och Europa. Bolaget kom till via en avknoppning från Vitrolife under 2012 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2024-01-24 15:30:00

I en nyligen publicerad [1] studie utförd av UMCG i Groningen, Nederländerna, har XVIVOs Liver Assist bevisat sin potential att förändra logistikprocessen inom levertransplantationer. Studien visade att donerade levrar kunde transplanteras med kontinuerligt goda resultat efter upp till 20 timmars bevarande med DHOPE. I och med detta resultat får transplantationskliniker möjligheten, för första gången, att planera tidpunkten för en transplantation och därmed undvika operationer nattetid. Genom att förlänga tiden för perfusion kunde UMCG år 2023 utföra majoriteten av alla levertransplantationer under dagtid istället för nattetid.

Den logistiska processen för levertransplantationer har varit begränsad av den tid ett organ kan bevaras utanför en donators kropp, vilket har medfört att transplantationer oftast sker under nattetid och under tidspress. Denna kliniska studie förändrar situationen genom att visa att man säkert kan förlänga bevarandet av donerade levrar med DHOPE (Dual Hypothermic Oxygenated Perfusion) i upp till 20 timmar. Detta ger en ökad flexibilitet i den logistiska processen, vilket exempelvis kan leda till att fler levertransplantationer kan förläggas till dagtid.

Den prövarinitierade, prospektiva, tvåarmade kliniska studien som är gjord på UMCG syftade till att bedöma om man säkert kan bevara levrar under en längre tid med DHOPE jämfört med standardmetoden för DHOPE som normalt varar 1–2 timmar. Resultaten från studien indikerar inga signifikanta skillnader i allvarliga biverkningar, leverrelaterade komplikationer eller överlevnad för patienter mellan de två grupperna.

"Operationer behöver inte längre genomföras omedelbart efter att ett donerat organ blir tillgängligt, vilket eliminerar behovet av operationer nattetid. Detta minskar inte bara efterfrågan på nattskiftsteam utan bidrar även till ett hållbart arbetsliv för alla som är direkt påverkade. Jag är stolt över att säga att vi under 2023 utförde de flesta av våra levertransplantationer under dagtid på UMCG. Studieresultaten kommer också underlätta genomförandet av kombinerade hjärta-lever eller lunga-lever transplantationer.

Anledningen är när man säkert kan bevara en lever under en längre tid så kan hjärt- eller lungtransplantationer prioriteras och sedan följas av en levertransplantation under mindre tidspress. Efter studien upptäckte vi dessutom att levertransplantationerna i genomsnitt pågick nästan två timmar kortare än de som utfördes på natten. Detta indikerar att en mer alert personal under dagtid bidrar till effektivare arbetssätt", säger professor Vincent de Meijer, Head of liver transplantation och chair UMCG transplantation center, UMCG i Groningen, Nederländerna.

"När vi utvecklar teknologier för organtransplantation är vårt primära och viktigaste mål att ge patienter en säker och lyckad transplantation, men självklart är det också mycket viktigt att kunna supportera transplantationskliniker med att effektivisera deras utmaningar med planering och logistik. Det är mycket glädjande att det har bevisats att vår Liver Assists flexibilitet stödjer förbättrade processer utan att patientsäkerheten kompromissas", säger Christoffer Rosenblad, VD för XVIVO.
 
24 januari, 2024
Göteborg
Christoffer Rosenblad, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

[1] https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(23)00588-6/fulltext