08:31:03 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-01-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-12 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-26 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2024-04-25 Årsstämma 2024
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-01-25 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-13 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2023-04-25 Årsstämma 2023
2023-04-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-01-26 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-13 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-27 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2022-04-26 Årsstämma 2022
2022-04-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-01-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-04-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-14 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-09 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-01 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2020-03-31 Årsstämma 2020
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-10 Extra Bolagsstämma 2017
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2015-04-23 Årsstämma 2015
2015-04-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-24 Analytiker möte 2014
2014-08-13 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-07 Analytiker möte 2013
2013-11-07 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-11 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-08 X-dag ordinarie utdelning XVIVO 0.00 SEK
2013-05-07 Årsstämma 2013
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-01 Kvartalsrapport 2012-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Xvivo Perfusion är verksamt inom medicinteknik. Bolaget tillhandahåller lösningar för transplantation av lungor. Exempel på produkter som bolaget levererar innefattar kanyler, organförvaring samt kyllösningar. Produkterna vidaresäljs till kliniker och forskningsinstitut runtom den globala marknaden, med störst närvaro inom Norden och Europa. Bolaget kom till via en avknoppning från Vitrolife under 2012 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2024-04-24 07:30:00

Första kvartalet 2024 (1 Jan - 31 Mar)
• Nettoomsättningen uppgick till 186,0 MSEK (140,6), motsvarande en tillväxt om 32 procent i SEK och samma tillväxt, 32 procent, rensat för valutaeffekter.
• Samtliga affärsområden visade på underliggande försäljningstillväxt rensat för valutaeffekter; Thorax förbrukningsvaror 39 procent, Abdominal förbrukningsvaror 46 procent och Services 11 procent.
• Bruttomarginal förbrukningsvaror uppgick till 79 procent (81). Total bruttomarginal uppgick till 73 procent (75).
• Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 19,0 MSEK (11,2). Justerad EBIT ökade till 19,9 MSEK (12,5).
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 36,0 MSEK (23,6) motsvarande en EBITDA-marginal om 19 procent (17). Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 36,9 MSEK (24,9), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 20 procent (18).
• Nettoresultatet uppgick till 22,8 MSEK (14,2).
• Resultat per aktie uppgick till 0,72 SEK (0,48).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,6 MSEK (-12,4), positivt påverkat av stärkt EBITDA men belastat av ökad rörelsekapitalbindning hänförlig till ökad försäljning. Totalt kassaflöde uppgick till -43,3 MSEK (-48,4), påverkat framförallt av investeringar i FoU-projekt om -24,3 MSEK.

Väsentliga händelser under kvartalet
• Den första transplantationen någonsin med ett donatorhjärta transporterat över Atlanten har ägt rum – möjliggjord genom användning av XVIVOs hjärtteknologi
• Studie av långtidsperfusion av levrar med Liver Assist visar att bevaring av lever kan ske upp mot 20 timmar

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Resultat presenterade från XVIVOs europeiska kliniska studie för hjärtpreservation NIHP 2019 på ISHLT i Prag

VD-kommentar
“Året har börjat med betydande framgångar inom hjärtpreservation. Detta stärker övertygelsen om att vår hjärtteknologi, XVIVO Heart Assist Transport, kommer spela en avgörande roll inom global hjärttransplantation. Första kvartalet startade också starkt finansiellt: Nettoomsättningen uppgick till 186 MSEK och tillväxten i lokala valutor var 32 procent. Utvecklingen drevs av ökad transplantationsaktivitet samt ett starkt momentum för vår lung- och leveraffär. Ett fortsatt knivskarpt fokus på kommersiellt genomförande och framsteg i våra utvecklingsprojekt kommer att leda till att fler patienters liv kan räddas och att vi en dag uppnår vår vision att ingen ska dö i väntan på ett nytt organ.” - Christoffer Rosenblad, vd