06:43:29 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Xspray Pharma är ett forskningsbolag. Bolaget affärsverksamhet är idag inriktad mot att utveckla läkemedel för cancerbehandling. Forskningen utgår ifrån bolagets teknologiplattform som används för att skapa anti-cancerprodukter och generiska versioner för patienter. Störst inriktning sker mot utveckling av proteinkinashämmare (PKI). Bolaget grundades ursprungligen 2003 som Xspray Microparticles och har idag sitt huvudkontor i Solna.

Kalender

2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-06 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-03-26 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-05-17 Ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-28 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2018-05-14 Årsstämma 2018
2018-05-14 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2020-08-21 16:00:00

Xspray Pharma AB (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar idag att verkställande direktören Per Andersson samt övriga optionsinnehavare har valt att fullt utnyttja möjligheten att teckna aktier i Xspray genom att utnyttja respektives fulla antal teckningsoptioner i optionsprogrammet LTIP 2017/2020. Styrelseordförande Michael Wolff Jensen utnyttjar samtidigt möjligheten att teckna aktier i Xspray genom att utnyttja sitt fulla antal teckningsoptioner i optionsprogrammet LTIP 2015/2021.

Teckningsoptionsprogrammet 2017/2020 som omfattar 199 591 teckningsoptioner och som kunde utnyttjas fram till och med 21 augusti 2020 har nu avslutats och bolaget meddelar att samtliga optionsinnehavare har utnyttjat sin möjlighet att teckna aktier. För att finansiera aktieköpen samt täcka skatt för vissa optionsinnehavare har en mindre mängd aktier sålts. Verkställande direktör Per Andersson investerade totalt 3,4 miljoner kronor och ökar därmed sitt aktieinnehav till 185 260.

”Systematiskt närmar vi oss en marknadsförd produkt med vår patentskyddade teknologi. Resultatet från HyNap-Dasa-studien visade att våra produkter är högkvalitativa och att vi nu är redo att sätta produkter på marknaden. Jag är trygg med att vi nu kan realisera våra produktkandidater till kommersiella produkter, därför är det en självklarhet för mig att teckna samtliga aktier”, säger vd Per Andersson. ”Det är också mycket glädjande att samtliga deltagare tecknar sina fulla andelar i optionsprogrammet, det bekräftar deltagarnas förtroende och engagemang för Xspray”.

Teckningsoptionsprogrammet 2015/2021 som omfattar 255 000 teckningsoptioner kan utnyttjas under perioderna 1-21 augusti 2020, respektive 1-21 januari 2021. Styrelseordförande Michael Wolff Jensen’s privata, helägda bolag MWJ Partners ApS, utnyttjar nu sitt fulla antal teckningsoptioner i optionsprogrammet LTIP 2015/2021. För att täcka i Danmark debiterad reavinstskatt, som utgår på orealiserad värdeökning på MWJ Partners ApS innehav i Xspray Pharma, säljs 20 000 aktier. Efter försäljningen ökar det totala aktieinnehavet till 33 700.

”Jag har stort förtroende för Xsprays erfarna och målmedvetna team. Att utnyttja mina optioner är ett naturligt steg för mig att visa mitt intresse i bolaget, ”, säger styrelseordförande Michael Wolff Jensen.

Genom utnyttjandet kommer antalet aktier och röster i bolaget öka med 239 591 och uppgår därmed till 16 991 213.