08:10:35 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-12 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-07 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-22 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2024-05-21 Årsstämma 2024
2024-05-08 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-02 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-05 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-06 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-26 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-28 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 X-dag ordinarie utdelning XSPRAY 0.00 SEK
2018-05-14 Årsstämma 2018
2018-05-14 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Xspray Pharma är ett läkemedelsbolag med målet att förbättra livskvaliteten för cancerpatienter. Bolaget har flera produktkandidater i klinisk utvecklingsfas och planerar att lansera sin första produkt på den amerikanska marknaden under september 2024. Baserat på en patenterad teknologi för amorf formulering av läkemedel utvecklar bolaget produktkandidater med relevanta medicinska fördelar som ska kunna marknadsföras som förbättrade versioner av etablerade läkemedel för behandling av cancer (proteinkinashämmare, PKI:er).
2020-09-21 08:15:00

Xspray Pharma AB (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar idag att styrelsens ordförande, Michael Wolff Jensen, har informerat bolaget att han inte kommer att vara tillgänglig för omval vid årsstämman 2021.

Michael Wolff Jensen har varit styrelseordförande för Xspray Pharma sedan 2013 och kommer att sitta kvar som ordförande fram till kommande årsstämma som planeras hållas den 20 maj, 2021. Michael Wolff Jensen har valt att meddela Xspray i god tid före årsstämman för att ge valberedningen gott om tid att hitta en ny ordförandekandidat. Detta arbete inleds i oktober då Xsprays valberedning har konstituerats.

”Jag har verkligen uppskattat att jobba för Xspray, i styrelsen och med Per Andersson och jag kan stolt överlämna ett bolag i väldigt gott skick till nästa ordförande. Det är dags för mig att balansera om min tid mellan arbete och privatliv. Jag vill långt före årsstämman meddela att jag inte kommer att vara tillgänglig för nästa mandatperiod för att ge valberedningen tid att hitta bästa möjliga kandidat. Innan jag lämnar över till nästa ordförande kommer jag att fokusera på det intensiva arbetet att hitta en kommersiell partner för HyNap-Dasa,” kommenterar Michael Wolff Jensen, styrelseordförande för Xspray.

“Det har varit stimulerande att arbeta med Michael Wolff Jensen under de senaste sju åren”, kommenterar Per Andersson, VD Xspray. ”Hans kunskap och erfarenhet från att bygga life science-bolag har varit viktigt för Xsprays utveckling och jag vill tacka honom för hans stöd och engagemang. För sju år sedan var Xspray ett mindre privat bolag i preklinisk fas. Strategin att fokusera på utveckling av PKI läkemedel har lett till att Xspray nu är noterat på Nasdaq Stockholm med ett marknadsvärde över SEK 2 miljarder och med en produktportfölj i sen fas”.