06:44:40 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-02-22 09:30:00
  • Nya distributionsavtal tecknade i Europa
  • CE-godkännande av Core-Therm Eagle
  • Motiverat värde för ProstaLund uppgår till 5,40 SEK per aktie

ProstaLunds bokslutskommuniké för 2022 påvisade behandlingar i linje med våra prognoser samt en svagare bruttomarginal än förväntat. Under det fjärde kvartalet har en expansion utanför Nordens gränser fortlöpt och ett flertal distributionsavtal har tecknats. Samtidigt presenterades registerstudien på urologidagarna i Malmö med positiva resultat. Slutligen har den nya utvecklade behandlingsplattformen CoreTherm Eagle erhållit CE-godkännande i Europa vilket nu medför att man väntar sig lansering och utrullning i Norden under det tredje kvartalet 2023. Sammantaget motiveras ett värde för ProstaLund om 5,40 SEK per aktie.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.