07:22:45 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-10-26 10:30:00
  • ProstaLunds hittills bästa tredje kvartal sett till antal behandlingar
  • Nya distributionsavtal i Brasilien och Spanien
  • Vi behåller värderingsintervallet om 4,30 – 6,40 SEK per aktie

ProstaLunds rapport för Q3 2022 visade på något lägre antal behandlingar och en svagare bruttomarginal än prognostiserat. Det tredje kvartalet har inneburit framsteg i form av två nya distributionsavtal med spanska och brasilianska aktörer motsvarande ett värde om 2 miljoner SEK vardera. Bolaget har dessutom tecknat ett nytt avtal om CoreTherm med Capio Specialistmottagning i Lund där behandlingar väntas starta redan under oktober 2022. Avseende registerstudien är resultaten presenterade och publicering i vetenskaplig tidskrift inväntas. Efter mindre modelländringar behåller vi vårt värderingsintervall om 4,30 – 6,40 SEK per aktie.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.