01:49:55 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-05-10 10:57:00
  • CE-märkningsansökan för ny produktplattform inlämnad
  • Ökad efterfrågan för Schelin-katetern som ”stand-alone” produkt
  • Vi behåller värderingsintervallet om 4,30 – 6,40 SEK per aktie

ProstaLunds rapport för det första kvartalet 2022 visade på ett något lägre antal behandlingar samt lägre omsättning än väntat. På rullande tolv månader har 1 187 behandlingar genomförts och någon ny målsättning kring antal behandlingar kommer bolaget inte presentera i närtid. Kvartalet kännetecknades av att bolaget nu lämnat in ansökan om CE-märkning för deras nya produktplattform samt att Schelin-katetern visat sig fungera som en ”stand-alone” produkt. Till sist har nya lån om totalt 5 miljoner SEK tecknats samt en order om 2,4 miljoner SEK erhållits. Mindre modelländringar innebär ett oförändrat värderingsintervall om 4,30 – 6,40 SEK per aktie.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.