02:58:38 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-09-01 16:10:00
  • Kliniska delen av ensereptide-studien är nu fullbordad
  • Patentfamiljen för ropocamptide utökas med godkännande i Europa
  • Vi behåller vårt värderingsintervall om 3,70 – 6,00 SEK per aktie

Promore Pharmas Q2 rapport för 2022 visade på något lägre kostnader än förväntat. Fokus för bolaget ligger fortfarande på den kliniska fas IIa studien gällande ensereptide där den kliniska delen slutförts och där arbetet just nu med att analysera insamlade vävnadsprover pågår. Gällande ropocamptide fortgår produktutvecklingsarbetet med att göra den till en enkomponentsprodukt. Rapporten kom in som väntat varför vi inte ser några anledningar att göra stora förändringar i vår modell och behåller därför vårt värderingsintervall om 3,70 – 6,00 SEK per aktie.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.