10:11:11 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-12-08 08:30:00
  • Resultat från PHSU05 studien förväntas vara klara i april 2023
  • Produktutveckling av ropocamptide fortlöper
  • Vi behåller vårt värderingsintervall om 3,70 – 6,00 SEK per aktie

Promore Pharmas rapport för tredje kvartalet 2022 innehöll inga överraskningar utöver att bolaget redovisade något lägre kostnader än förväntat. Bolaget inväntar i nuläget nästa milstolpe av PHSU05 studien, vilket är ”clean file”, som kommer fastställa efterföljande tidslinje och upplägg. Gällande ropocamptide har arbetet under kvartalet berört vidareutveckling av produktens beredningsform. Överlag kom rapporten in som väntat och vi behåller därför vårt värderingsintervall om 3,70 – 6,00 SEK per aktie.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.