06:48:31 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-03-07 08:30:00
  • Studieresultat från PHSU05 väntas i april 2023
  • Finansiering i fokus
  • Motiverat värde för Promore Pharma uppgår till 3,10 SEK per aktie

Promore Pharmas bokslutskommuniké för 2022 innehöll inga överraskningar utöver att bolaget redovisade något högre kostnader än estimerat. I ensereptidestudien PHSU05 har bolaget nu erhållit milstolpen Clean-File och inväntar därmed det slutgiltiga resultatet som förväntas bli publicerat i april 2023. I projektet för ropocamptide fortskrider arbetet med processutveckling där bolaget nu förbereder en formell stabilitetstudie. Vidare söker bolaget aktivt efter en strategisk samarbetspartner för att kunna bedriva ropocamptide-projektet vidare in i en fas III studie. Sammantaget motiveras ett värde för Promore Pharma om 3,10 SEK per aktie.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.