02:50:56 Europe / Stockholm

Prenumeration

2021-11-30 10:55:00
  • Fas II-studie med ensereptide mot ärrbildning på hud bara månader bort
  • Enligt ny uppskattning kommer finansiering räcka till minst mitten 2023
  • Vi behåller värderingsintervallet 3,70 – 6,00 SEK per aktie

Promore Pharmas rapport för tredje kvartalet visade att bolaget behåller det tempo och den färdriktning som tidigare har aviserats. Det nästkommande delmålet blir start av patientrekrytering till den kommande fas II-studien med ensereptide mot ärrbildning på hud, som drar i gång under Q1 2022. Parallellt arbetar man vidare med produktutveckling av ropocamptide för att underlätta framtida fas III-studier, utlicensiering samt produktlansering. På grund av nedjusterade kostnadsestimat uppskattar bolaget nu att finansieringen kommer att räcka något längre; minst sex månader bortom resultatet av fas II-studien med ensereptide meddelas det nu. Vi behåller vårt värderingsintervall oförändrat tills vidare.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.