10:04:41 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-20 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-16 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-05 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-21 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-09 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-03-05 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-15 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-17 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-28 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2016-04-27 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-20 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2015-05-19 Årsstämma 2015
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-27 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-21 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-14 Årsstämma 2014
2014-02-24 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-27 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-16 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2013-05-15 Årsstämma 2013
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2013-01-08 Extra Bolagsstämma 2013
2012-11-21 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2012-05-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-02-22 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-23 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-23 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-27 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2011-05-26 Årsstämma 2011
2011-05-26 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-24 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-28 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2010-05-27 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-25 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Senzime är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår system som används för att automatisera och mäta ämnena glukos och laktat i blod och vävnader. Utöver huvudverksamheten erbjuds även system för att övervaka patienters tillstånd under narkosbehandling. Bolagets huvudkontor ligger i Uppsala.
2022-01-03 08:45:00

Pressmeddelande: Uppsala den 3 januari 2022. Senzime ger en affärsuppdatering avseende pågående affärer, utprövningar och nyckeltal. 16 sjukhus har gått vidare med inköp under fjärde kvartalet, ett sjukhus valde en konkurrerande produkt.

Senzime utvecklar och marknadsför CE- och FDA-godkända system för att i realtid före, under och efter operation säkerställa rätt nivå av narkosläkemedel och objektivt avgöra när det är säkert att väcka patienten. Senzimes unika TetraGraph-system mäter digitalt och med avancerade algoritmer djupet av patientens muskelblockad med hjälp av patenterade engångssensorer vilka utgör hävstången i affärsmodellen.

Försäljningen av TetraGraph-systemet sker normalt via distributörer eller direktförsäljning med sjukhus som slutkunder. Merparten av kunderna genomför upphandlingar med utprövningar i flera steg. Value Analysis Committees fattar ofta slutgiltiga beslut om inköp baserat på klinisk och ekonomisk rational. Pandemin har lett till längre försäljningsprocesser för ny teknologi men Senzime noterar nu ökad tillgänglighet till vården.
 
Senzime meddelade den 12 november 2021 att utprövningar pågick eller var kontrakterade vid mer än 60 sjukhus världen över. Vid december månads utgång 2021 uppgick antalet pågående eller kontrakterade utprövningar världen över till 74 sjukhus med en sammanlagd potential om 1 150 TetraGraph-system. Av dessa är en del utprövningar planerade eller pågående, andra avslutade med positivt resultat och väntar på inköpsgodkännande.

Under det fjärde kvartalet 2021 vann Senzime/TetraGraph upphandlingar vid 16 sjukhus världen över. Dessa sjukhus börjar nu succesivt att köpa av Senzime. En enda upphandling förlorades till en konkurrent. Den initiala affären vid varje nytt sjukhus motsvarar oftast ett par TetraGraph-system som första order, med målsättning att över tid fylla alla operationsrum på respektive sjukhus.

Senzime bedömer som tidigare att Life Time Value (LTV) av en levererad TetraGraph, inklusive nyttjande av TetraSens-sensorer, uppgår till 250 kSEK över 5 år med en bruttomarginal överstigande 65 procent.

”Vi avslutade 2021 med ett mycket starkt slagläge och självförtroende inför 2022. Det pågår nu fler upphandlingar och utprövningar av TetraGraph än någonsin. Vi noterar att en hög andel av dessa går vidare till försäljning och att användningen av engångssensorerna TetraSens är hög. Det finns i snitt 40 respektive 8 operationsrum per sjukhus i USA respektive Europa, så det känns mycket bra att vi har etablerat vår nya och MDR-certifierade produktionsanläggning och därmed säkrat erforderlig leveranskapacitet”, säger Pia Renaudin, VD Senzime.