16:56:19 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Samtrygg är en marknadsplats för bostadsuthyrning. Den som hyr ut och den som söker bostad registrerar sig på plattformen för att sedan matchas med bostäder. Bolaget levererar digitala kontrakt och kontrollerar exempelvis kreditvärdighet och adressuppgifter. Utöver erbjuder bolaget extratjänster som flyttstädning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2021-12-15 16:30:00

Samtrygg Group AB (publ):s verkställande direktör Jim Ankare (”VD”) har idag, 15 december 2021, genom ingånget optionsavtal, erhållit maximalt 700 000 personaloptioner i det långsiktiga incitamentsprogram riktat till VD som idag beslöts av extra bolagsstämma. Varje personaloption berättigar VD att förvärva en (1) ny B-aktie i bolaget till ett lösenpris som motsvarar B-aktiens kvotvärde (f.n. 0,10 kr). Optionsavtalet omfattar nedan huvudvillkor:

  • Personaloptionerna har en intjänandeperiod från 15 december 2021 t.o.m. 31 mars 2025, således cirka 39,5 månader (”Intjänandeperioden”). Personaloptionerna intjänas proportionerligt på månadsbasis under perioden från 15 december 2021 t.o.m. 31 mars 2022 avseende 175 000 personaloptioner och proportionerligt på månadsbasis fr.o.m. 1 april 2022 t.o.m. 31 mars 2025 avseende 525 000 personaloptioner.
  • Intjäning (”vesting”) av personaloptionerna villkoras, med förbehåll för sedvanliga s.k. ”good leaver”-undantag, av VD:s fortsatta anställning under Intjänandeperioden. I händelse VD blir ”good leaver” under Intjänandeperioden förfaller samtliga personaloptioner hänförliga till tiden efter VD:s sista anställningsdag. Om VD på eget initiativ säger upp anställningen innan utgången av de första 36 månaderna av Intjänandeperioden (d.v.s innan 15 december 2024) förfaller samtliga personaloptioner.
  • Intjäning av personaloptionerna villkoras vidare av uppfyllelse av finansiella mål för perioden fr.o.m. Q2 2021 t.o.m. Q1 2025 (”Finansiella Perioden”) där personaloptionerna intjänas med en fjärdedel vardera under fyra lika långa delperioder. För full intjäning av samtliga 700 000 personaloptioner förutsätts att bolaget under de sista 12 månaderna av Finansiell Perioden (fr.o.m. Q2 2024 t.o.m. Q1 2025) når en försäljningstillväxt om minst 407 procent i förhållande till försäljningsintäkterna under jämförelseperioden Q2 2020 t.o.m. Q1 2021 (cirka 21,6mkr).
  • VD kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner för teckning av nya B-aktier under perioden 1 - 31 april 2025, dock att perioden kan förlängas till som längst t.o.m. 30 september 2025 om VD enligt marknadsmissbruksförordningen eller andra tillämpliga insiderregler (inklusive bolagets vid var tid gällande interna riktlinjer) skulle vara förhindrad att utnyttja intjänade personaloptioner under ordinarie teckningsperiod.