06:07:35 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Samtrygg är en marknadsplats för bostadsuthyrning. Den som hyr ut och den som söker bostad registrerar sig på plattformen för att sedan matchas med bostäder. Bolaget levererar digitala kontrakt och kontrollerar exempelvis kreditvärdighet och adressuppgifter. Utöver erbjuder bolaget extratjänster som flyttstädning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2021-11-19 07:00:00

Under Q3 (1/7-30/9) 2021 vände Samtrygg en lång negativ trend av minskad försäljning till stark tillväxt vilket resulterade i högre försäljningsintäkt än under något tidigare kvartal i bolagets historia. Denna turnaround möjliggjordes av stärkt kassa och produktutveckling tidigare under året i kombination med ökad marknadsföring under Q3.

Q3 2021 i korthet

  • Försäljningsintäkter för Q3 2021 uppgick till 8,0 (5,7) MSEK, vilket innebär en ökning med 40% jämfört med motsvarande period 2020.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -1 075 (-711) TSEK.

Nyckeltal


Q3
2021
Q3
2020
Q1-Q3
2021
Q1-Q3
2020
Helår
2020
Totala intäkter (MSEK)51,943,0143,9128,1173,0
Försäljningsintäkter (MSEK)8,05,718,518,023,3
Rörelsens kostnader (MSEK)−53,0−44,1−147,1−128,9−174,6
Rörelseresultat (MSEK)−1,0−0,7−3,3−0,4−1,6
Resultat efter finansiella poster (MSEK)−1,1−0,7−3,4−0,4−1,6
Resultat per aktie (SEK)−0,117−0,077−0,365−0,045−0,178

Väsentliga händelser

  • Samtrygg lanserade reklamfilm om trygg bostadsuthyrning den 1 juli 2021
  • Rättelse gjordes avseende nedskrivning av avtalsintäkter vilket belastar Q3-resultat negativt 
  • Regeringen hävde flertalet restriktioner till följd av pandemin den 29 september 2021

VD har ordet

Under Q3 vände Samtrygg en lång negativ trend av minskad försäljning till stark tillväxt vilket resulterade i högre försäljningsintäkt än under något tidigare kvartal i bolagets historia. Denna turnaround möjliggjordes av stärkt kassa och produktutveckling tidigare under året i kombination med ökad marknadsföring under Q3. Ledningen ser fortsatt god potential för tillväxt i kärnaffären och utrymme för marginalhöjande mervärden. Q3-rapporten antar en uppdaterad form som syftar till att öka förståelsen för bolaget och dess finansiella nyckeltal.

I början av årets tredje kvartal flyttade min hyresgäst till Stockholm. Det var en viktig milstolpe för mig att hälsa honom välkommen hem eftersom det är min första hyresgäst via Samtrygg. Spänningen ökade av att vi träffades för första gången vid tillträdet. Min hyresgäst bodde nämligen i Göteborg när vi skrev kontrakt och han utvärderade bostaden via Samtryggs digitala tjänst för 3D-visningar.

Min kundupplevelse har varit mycket bra och jag är nu en av alla nöjda uthyrare som vittnar om att tjänsten är bättre än förväntat. Jag vill att fler ska hitta till Samtrygg. Efter att ha stärkt kassan i Q1 och tagit fram ett nytt reklamkoncept i Q2 lanserade bolaget reklamfilm om trygg bostadsuthyrning i Q3. 

Den nya marknadsföringen gav direkt effekt. Samma dag som reklamfilmerna lanserades började fler söka på ordet Samtrygg och även trafiken till samtrygg.se ökade. Q3 slog tidigare kvartal när det gäller antal registrerade användare. Fler användare i kombination med ökat nyttjande av den digitala tjänsten för 3D-visningar gjorde att bolaget även slog det nysatta rekordet (från Q2 2021) avseende antal visningar under ett kvartal, med råge.

Det stängdes betydligt fler kontrakt under Q3 2021 än under Q3 2020. Trots minskat snittvärde per kontrakt pga Covid-19 genererade bolaget 8,0 MSEK i försäljningsintäkter under Q3 2021 vilket är 2,3 MSEK mer än Q3 2020. Aldrig tidigare har Samtrygg haft högre försäljningsintäkt under ett kvartal. 

Det finansiella resultatet för Q3 2021 är fortsatt negativt (-1,1 MSEK i Q3 2021 vs -0,7 MSEK i Q3 2020). Lönsamheten tyngs av ökade operativa kostnader och en nedskrivning av resultatet med 0,4 MSEK av engångskaraktär.

Kort efter att min hyresgäst hade flyttat in fick jag ett SMS av Samtrygg  om möjligheten att få upp till ett års hyra i förskott. Jag ansökte om förskottshyra som är en av bolagets mervärdestjänster. Jag tillhör dock en minoritet av kunderna då få väljer att nyttja Samtryggs mervärdestjänster. Ett attraktivt utbud av mervärden skulle dock ha potential att öka kundlivsvärdet och bidra till förbättrad marginal. 

Jag är stolt över bolagets turnaround och tacksam för visat förtroende från kunder, kreativa förslag från leverantörer och intensivt arbete från teamet på Samtrygg. Tillsammans ska vi både växa kärnaffären nu när restriktionerna till följd av pandemin har lättat och utveckla vårt mervärdeserbjudande.

Du som brukar läsa Samtryggs delårsrapporter noterar förmodligen att denna har uppdaterats. Rapportens layout är inspirerad av de nya reklamfilmerna. Operativ data avseende trafik och användare är borttagen av konkurrensskäl medan de finansiella nyckeltalen lyfts fram mer tydligt för aktieägarna. Trevlig läsning!