05:29:17 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Samtrygg är en marknadsplats för bostadsuthyrning. Den som hyr ut och den som söker bostad registrerar sig på plattformen för att sedan matchas med bostäder. Bolaget levererar digitala kontrakt och kontrollerar exempelvis kreditvärdighet och adressuppgifter. Utöver erbjuder bolaget extratjänster som flyttstädning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2020-11-20 08:00:00

Med det tredje kvartalet till ända står det klart att 2020 fortsätter likt det vi sett tidigare under året: Försäljningsintäkterna försvagas samtidigt som vi behåller en hög effektivitet i verksamheten. Utveckling är något vi tagit höjd för sedan tidigare, och vi har fortsatt goda förutsättningar att återgå till en betydligt högre expansionstakt i takt med att situationen som uppstått till följd av Covid-19 förbättras.

Juli - september 2020 i korthet

  • Försäljningsintäkter för perioden juli till september uppgick till 5,7 (7,2) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 21 procent jämfört med motsvarande period 2019.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden juli till september uppgick till -711 (1 148) TSEK.

20202019Skillnad i %
Totala intäkter (juli-sept)43 MSEK39,2 MSEK11%
Försäljningsintäkt (juli - sept)5,7 MSEK7,2 MSEK-21%

Intäkter och resultat juli-september 2020 (juli-september 2019) 

  • Totala intäkter under tredje kvartalet uppgick till 43 371 (39 185) TSEK.
  • Rörelsens kostnader under tredje kvartalet uppgick till 44 082 (38 037) TSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) under tredje kvartalet uppgick till -711 (1 148) TSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster under tredje kvartalet uppgick till -711 (1 148) TSEK.
  • Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0.077 (0.149) SEK.

VD har ordet
Med det tredje kvartalet till ända står det klart att 2020 fortsätter likt det vi sett tidigare under året: Försäljningsintäkterna försvagas samtidigt som vi behåller en hög effektivitet i verksamheten. Utveckling är något vi tagit höjd för sedan tidigare, och vi har fortsatt goda förutsättningar att återgå till en betydligt högre expansionstakt i takt med att situationen som uppstått till följd av Covid-19 förbättras. 
 
Försäljningsintäkterna i det tredje kvartalet uppgår till 5,7 MSEK (7,2 MSEK), vilket motsvarar en minskning med ca 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den negativa intäktsutvecklingen förklaras huvudsakligen av att det genomsnittliga avtalsvärdet har minskat, dels på grund av lägre hyresnivåer och dels på grund av kortare avtalslängd. Svagare försäljningsintäkter under kvartalet översätts också i ett svagare resultat om - 0,7 MSEK (1,1 MSEK).
 
Denna utveckling är naturlig mot bakgrund av Covid-19 och vi har tagit höjd för ett sådant här scenario sedan i våras. Vi har som tidigare kommunicerats redan vidtagit ett antal åtgärder, till exempel en reducerad investeringstakt, och anpassningsförmågan på kostnadssidan är fortsatt god.
 
Vårt fokus under denna tid har varit att arbeta dedikerat för att leverera ett så starkt resultat som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är något vi har lyckats med: Vi behåller effektiviteten i verksamheten och den underliggande trenden är stark. Till exempel nådde antal aktiva kunder en toppnotering i september månad, och antalet stängda avtal under perioden är på samma nivåer som motsvarande period föregående år. Det ger oss goda förutsättningar att återgå till en betydligt högre tillväxttakt vartefter förutsättningarna i marknaden förbättras. 
 
Förändrade marknadsförutsättning har också lett till ett utökat fokus på affärs- och produktutveckling under perioden. Till exempel lades grunden för den utökade hyresgarantin som lanserades i början av november. Garantin innebär att hyresvärdar får hyran utbetald i upp till 12 månader, oavsett om hyresgästen betalar eller inte. Det är en trygghet vi vet att hyresvärdar eftersöker, vilket bäddar för en tillströmning av nya objekt och därmed även ger hyresgäster fler valmöjligheter. Sammantaget förväntar vi oss att det kommer stärka dynamiken i plattformen och bidra positivt till försäljningen.