04:32:50 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Samtrygg är en marknadsplats för bostadsuthyrning. Den som hyr ut och den som söker bostad registrerar sig på plattformen för att sedan matchas med bostäder. Bolaget levererar digitala kontrakt och kontrollerar exempelvis kreditvärdighet och adressuppgifter. Utöver erbjuder bolaget extratjänster som flyttstädning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2022-08-19 08:55:00

Under Q2 (1/4-30/6) nådde Samtrygg 10 MSEK i försäljningsintäkt för första gången under ett enskilt kvartal. Samtidigt stärktes resultatet och bolaget visade lönsamhet för första gången på sju kvartal. Inom loppet av ett år har Samtrygg både vänt en krympande affär till tillväxt och vänt det finansiella resultatet från förlust till vinst efter ökade satsningar på marknadsföring, produktutveckling och personal. Q2 2022 i korthet

Q2 2022 i korthet

  • Försäljningsintäkter för Q2 2022 uppgick till 10,0 (6,0) MSEK, vilket innebär en ökning med 67% jämfört med motsvarande period 2021.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 0,4 (-0,9) MSEK.

Nyckeltal

 Q2
2022
Q2
2021
Q1-Q2 2022Q1-Q2 2021Q1-Q4
2021
Totala intäkter (MSEK)64,446,8127,392,0200,9
Försäljningsintäkter (MSEK)10,06,018,510,625,7
Rörelsens kostnader (MSEK)−63,9−47,7−126,8−94,2−205,5
Rörelseresultat (MSEK)0,5−0,90,5−2,2−4,6
Resultat efter finansiella poster (MSEK)0,4−0,90,4−2,3−4,7
Resultat per aktie (SEK)0,047−0,1010,049−0,248−0,515

Väsentliga händelser

  • Samtryggs tillväxt fortsatte till ny rekordnivå och bolaget visade lönsamhet för första gången på sju kvartal.
  • Marcus Lindström, grundare av Samtrygg, avträdde bolagets ledningsgrupp. Leo Waldton Björk tillträdde ledningsgruppen och ansvarar för bolagets Operations-avdelning.

VD har ordet

Under Q2 nådde Samtrygg 10 MSEK i försäljningsintäkt för första gången. Samtidigt stärktes resultatet och bolaget visade lönsamhet för första gången på sju kvartal. Den organiska tillväxten kan relateras till ökade satsningar på marknadsföring, produktutveckling och personal. Q2-resultatet innebär att Samtrygg inom loppet av ett år både har vänt en krympande affär till stark tillväxt och vänt det finansiella resultatet från förlust till vinst.

Under Q2 2022 levererade Samtrygg en försäljningsintäkt om 10,0 MSEK vilket är 1,5 MSEK högre än den tidigare rekordnivån som uppnåddes under Q1 2022. Det nya rekordet är 67% högre än Q2 2021 då bolagets försäljningsintäkt var 6,0 MSEK. Totala intäkter under kvartalet växte från 46,8 MSEK Q2 2021 till 64,4 MSEK Q2 2022. 

Samtrygg fortsatte alltså sin starka tillväxt under Q2 och jag är stolt över bolagets prestation som resulterade i lönsamhet för första gången på sju kvartal. Samtryggs tillväxt är organisk och kan relateras till bolagets ökade satsningar på marknadsföring, produktutveckling och personal under det senaste året. 

Inflödet av uthyrare och bostadssökande som sökte sig till Samtrygg som direkt effekt av marknadsföring var betydligt högre Q2 2022 än Q2 2021. Marknadsavdelningen testade nya kanaler och utvärderade sina samarbetspartners under årets andra kvartal. Varumärkeskampanjen som lanserades Q3 2021 fortsatte att rulla i TV och vi tog beslut om att bredda kampanjen till radio med start i juli 2022.

I början av året lanserade Samtrygg live videovisning som gör det möjligt för bostadssökande att träffa hyresvärden på distans. Allt fler började använda den nya möjligheten under Q2 och några barnsjukdomar kunde både identifieras och hanteras. Live videovisning och andra produktuppdateringar bidrog till nytt kvartalsrekord för antal genomförda visningar under Q2.

Fler uthyrare och bostadssökande som hittar varandra på samtrygg.se ställer krav på mer personlig service. Samtryggs personal gjorde ett fantastiskt arbete vilket resulterade i rekordmånga hyresavtal under Q2. Under kvartalet inrättades en ny ledningsroll, ytterligare medarbetare kompetensbreddades och en kampanj startades för att rekrytera ny personal.

Tillväxten under Q2 var huvudsakligen ett resultat av att Samtrygg hjälpte fler uthyrare och bostadssökande än någonsin tidigare att hitta varandra och ingå hyresavtal på bolagets plattform för trygg bostadsuthyrning. Till viss del berodde tillväxten på högre hyror. Hyresnivåerna ligger i linje med föregående kvartal och har ökat cirka 3% i förhållande till Q2 2021.

Intäkterna från Samtryggs fortsatta tillväxt i Q2 var betydligt högre än de ökade kostnaderna och bolaget levererade svarta siffror för första gången på sju kvartal. Resultatet summeras till 0,4 MSEK i Q2 2022 vs. -0,9 MSEK Q2 2021. 

Q2-resultatet innebär att Samtrygg inom loppet av ett år både har vänt en krympande affär till stark tillväxt och vänt det finansiella resultatet från förlust till vinst. Denna prestation borgar för en spännande och trygg framtid för bolaget.