06:18:55 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Samtrygg är en marknadsplats för bostadsuthyrning. Den som hyr ut och den som söker bostad registrerar sig på plattformen för att sedan matchas med bostäder. Bolaget levererar digitala kontrakt och kontrollerar exempelvis kreditvärdighet och adressuppgifter. Utöver erbjuder bolaget extratjänster som flyttstädning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2021-08-20 08:00:00

Samtrygg fortsätter att brottas med utmaningarna pga Covid-19 under årets andra kvartal. Intäktspotentialen påverkas negativt av lägre snittvärde per kontrakt än under motsvarande period föregående år. Det stängdes dock fler kontrakt under Q2 2021 än under Q2 2020 och försäljningsintäkterna ligger därför på samma nivå under respektive kvartal. Samtrygg stärkte produkterbjudandet och utvärderade nya marknadsföringsaktiviteter under kvartalet. Bolaget slog nytt rekord när det gäller antal visningar under ett kvartal, delvis drivet av digitala 3D-visningar.

April - juni 2021 i korthet

  • Försäljningsintäkter för perioden april till juni uppgick till 6,0 (6,0) MSEK, vilket är oförändrat jämfört med motsvarande period 2020.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden april till juni uppgick till -890 (328) TSEK.
Totala intäkter (april - juni)46,8 MSEK42,2 MSEK11 %
Försäljningsintäkt (april - juni)6,0 MSEK6,0 MSEK0 %

Intäkter och resultat april-juni 2021 (april-juni 2020)

  • Totala intäkter under andra kvartalet uppgick till 46 822 (42 212) TSEK.
  • Rörelsens kostnader under andra kvartalet uppgick till 47 712 (41 884) TSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) under andra kvartalet uppgick till -890 (328) TSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster under andra kvartalet uppgick till -928 (328) TSEK.
  • Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,101 (0,036) SEK.


VD har ordet

Under årets andra kvartal har jag utvecklat min relation till Samtrygg genom att själv bli kund. Ingen aktivitet i min onboarding har varit mer lärorik än den kundresan. Jag valde att hyra ut en lägenhet i Stockholm via Samtryggs mest digitala process. Den innebär bland annat att uthyraren arrangerar digitala visningar i en 3D-miljö. Det känns lite som ett datorspel där man teleporterar sig genom att klicka sig fram på skärmen. Tjänsten känns både tidsenlig och relevant. 

Jag fastnade för en bostadssökande från Göteborg. Han skulle precis ta examen och såg fram emot att börja arbeta i huvudstaden. Jag fick dock inte svar på mina frågor genom att ta del av hans profil på samtrygg.se. Min hyres-konsulent Amanda satte då upp ett videomöte och efter det var vi båda nöjda och skrev avtal.

Samtryggs mest digitala process är designad för att vara effektiv men för mig gav den inte tillräckligt mycket information för att jag skulle kunna avgöra om den bostadssökande var rätt eller inte. Det visade sig att jag inte var ensam om den upplevelsen. Många kunder efterfrågar kontaktuppgifter för att kunna arrangera såväl telefonsamtal som fysiska möten. 

Det är svårt att utveckla den perfekta produkten men vi måste försöka. Jag är därför glad att vi på Samtrygg nu har lanserat ett forum för direkt-kommunikation mellan bostadssökande och uthyrare i tjänsten. Under Q2 har vi också slutfört arbetet med ett trygghetspaket för företag som vill hyra ut. Jag ser att båda lösningarna kommer bidra till ökad effektivitet och en större trygghet.

Om det är svårt att utveckla den perfekta produkten får man nog betrakta det som närmast omöjligt att nå ut med Samtrygg till alla de människor som skulle ha nytta av tjänsten. Under Q2 har vi både testat nya marknadsföringskanaler och tagit fram ett reklamkoncept som syftar till att förklara Samtrygg på ett trovärdigt sätt.
I reklamen påträffas bland annat karaktären Anna som är inspirerad av en kund som heter Anna. Hon är en genuin ambassadör för Samtrygg. 

Under Q2 2021 slog vi nytt rekord när det gäller antal visningar under ett kvartal, delvis drivet av de digitala 3D-visningarna. Det stängdes fler kontrakt under Q2 2021 än under Q2 2020. Bolaget brottas dock fortsatt med utmaningar pga Covid-19, inte minst ett sjunkande snittvärde per kontrakt. Försäljningsintäkterna ligger sammantaget i linje med Q2 2020 (6 MSEK) men är 1,4 MSEK högre än Q1 2021. De fakturerade intäkterna är ca 10% högre i Q2 2021 än Q2 2020 vilket bör ses som ett styrkebesked.

Det finansiella resultatet för Q2 2021 är fortsatt negativt men bättre än föregående kvartal (-0,9 MSEK i Q2 vs -1,3 MSEK i Q1). Under Q2 2020 var affären däremot svagt lönsam (0,3 MSEK). Ökade kostnader för personal och marknadsföring sänker bolagets lönsamhet i år. Under kvartalet har moderbolaget gjort ett ovillkorat aktieägar-tillskott som inte påverkar företagets resultat men som renodlar den operativa verksamheten till det helägda dotterbolaget.

Under årets andra kvartal gick jag från att vara nyanställd på Samtrygg till att skaffa egna erfarenheter av verksamheten. Klassiska personalfrågor har varvats med juridiska tankenötter och pulshöjande IT-utmaningar. Engagerade kollegor och kunniga partners har hjälpt till att lösa problem och göra jobbet roligt. Jag tror att jag har världens roligaste jobb och ser fram emot en intensiv höst med teamet!