05:45:47 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Samtrygg är en marknadsplats för bostadsuthyrning. Den som hyr ut och den som söker bostad registrerar sig på plattformen för att sedan matchas med bostäder. Bolaget levererar digitala kontrakt och kontrollerar exempelvis kreditvärdighet och adressuppgifter. Utöver erbjuder bolaget extratjänster som flyttstädning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2020-08-21 08:00:00

Under det andra kvartalet klarnade bilden ytterligare kring hur Covid-19 påverkat andrahandsmarknaden. Minskad mobilitet inom och mellan länder, generellt lägre hyresnivåer som drivs av försämrad betalningsförmåga samt ett allmänt mer avvaktande förhållningssätt bland människor bidrog till att aktiviteten i marknaden totalt sett minskade. Vår nykundsbearbetning har alltjämt visat styrka, men förhållandena har parallellt översatts i en ökande mängd förtidsuppsägningar under perioden.

April - juni 2020 i korthet

Väsentliga händelser under perioden

  • Försäljningsintäkter för perioden april till juni uppgick till 6,0 (6,6) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 9 procent jämfört med motsvarande period 2019.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden april till juni uppgick till 328 (763) TSEK

20202019Skillnad i %
Totala intäkter (april-juni)41,6 MSEK35,8 MSEK16%
Försäljningsintäkt (april - juni)6,0 MSEK6,6 MSEK-9%

Intäkter och resultat april-juni 2020 (april-juni 2019)

  • Totala intäkter under andra kvartalet uppgick till 41 629 (35 773) TSEK.
  • Rörelsens kostnader under andra kvartalet uppgick till 41 884 (35 010) TSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) under andra kvartalet uppgick till 328 (763) TSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster under andra kvartalet uppgick till 328 (749) TSEK.
  • Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till 0.036 (0.097) SEK.

VD har ordet

Under det andra kvartalet klarnade bilden ytterligare kring hur Covid-19 påverkat andrahandsmarknaden. Minskad mobilitet inom och mellan länder, generellt lägre hyresnivåer som drivs av försämrad betalningsförmåga samt ett allmänt mer avvaktande förhållningssätt bland människor bidrog till att aktiviteten i marknaden totalt sett minskade. Vår nykundsbearbetning har alltjämt visat styrka, men förhållandena har parallellt översatts i en ökande mängd förtidsuppsägningar under perioden.
 
Detta var inte oväntat och något vi planerade för i början på året. Till exempel halverade vi våra marknadsföringskostnader under både april och maj jämfört med motsvarande period föregående år.
 
Trots sämre marknadsförutsättningar och kraftigt reducerade marknadsföringskostnader lyckas vi i princip behålla försäljningsintäkterna (ca 6 MSEK) på samma nivåer som motsvarande period föregående år (ca 6,6 MSEK), och minskningen summerar till endast 9 procent. Parallellt växer vi samtidigt andra viktiga nyckeltal jämfört med motsvarande period föregående år, där antal sålda hyresmånader och antal registrerade bostadssökande ökade med 12 respektive 13 procent.
 
Sammantaget är det styrketecken som dels visar på vår motståndskraft i sämre tider, dels indikerar den potentiella uppsidan vid utökade investeringar i marknadsföring. Denna dynamik syns även på sista raden, där rörelseresultatet uppgår till 0,3 MSEK.
 
Under kvartalet har vi även påbörjat en delvis aktivering av den aggressiva tillväxtplan som formulerades i början på året och fram till juni varit pausad. Det innebär framförallt långsiktiga investeringar i varumärkeskännedom och de delar i vår plattform där vi ser stor potential att öka konverteringen.
 
Jag vill vara tydlig med att detta inte innebär en fullskalig aktivering, utan en gradvis sådan där vi investerar i de mest nödvändiga delarna.
 
Avslutningsvis har Startskott introducerats till hela vår kundbas under kvartalet, och vi har även börjat integrera det med vår nykundsbearbetning. Under slutet av kvartalet stängde vi de första Startskotts-kontrakten och står nu redo för att lansera brett. Jag ser fram emot att kunna erbjuda det till såväl nya som befintliga kunder när vi nu går in i den säsongsmässigt starkaste perioden av året.