17:29:54 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Samtrygg är en marknadsplats för bostadsuthyrning. Den som hyr ut och den som söker bostad registrerar sig på plattformen för att sedan matchas med bostäder. Bolaget levererar digitala kontrakt och kontrollerar exempelvis kreditvärdighet och adressuppgifter. Utöver erbjuder bolaget extratjänster som flyttstädning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2022-05-13 07:00:00

Under Q1 (1/1-31/3) 2022 fortsatte Samtryggs tillväxt och bolaget levererade högre försäljningsintäkter och totala intäkter än någonsin tidigare. Samtidigt stärktes resultatet och bolaget nådde break-even efter 6 kvartals återkommande negativa resultat. Samtrygg bygger vidare sin verksamhet på styrkorna personlig service, digitala processer och mervärdestjänster.

Q1 2022 i korthet

  • Försäljningsintäkter för Q1 2022 uppgick till 8,5 (4,6) MSEK, vilket innebär en ökning med 85% jämfört med motsvarande period 2021.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 0 (-1,4) MSEK.

Nyckeltal


Q1
2022
Q1
2021
Q1-Q4
2021
Totala intäkter (MSEK)62,945,2200,9
Försäljningsintäkter (MSEK)8,54,625,7
Rörelsens kostnader (MSEK)−62,9−46,5−205,5
Rörelseresultat (MSEK)0,0−1,3−4,6
Resultat efter finansiella poster (MSEK)0,0−1,4−4,7
Resultat per aktie (SEK)0,001−0,147−0,515

Väsentliga händelser

  • Under Q1 fortsatte Samtryggs tillväxt och bolaget nådde break-even efter 6 kvartals återkommande negativa resultat
  • Samtryggs grundare Marcus Lindström meddelade den 25 februari 2022 att han inte skulle ställa upp till omval till styrelsen. 
  • Övriga styrelseledamöter valdes om vid bolagsstämman den 30 mars och Bernt-Olof Gustafsson utsågs därefter till ny styrelseordförande för Samtrygg. 

VD har ordet

Under Q1 fortsatte Samtryggs tillväxt och bolaget levererade högre försäljningsintäkter och totala intäkter än någonsin tidigare. Samtidigt stärktes resultatet och bolaget nådde break-even efter 6 kvartals återkommande negativa resultat. Samtrygg bygger vidare på styrkorna personlig service, digitala processer och mervärdestjänster. Under Q1 lanserades live videovisning som eliminerar fysiska avstånd och möjliggör helt nya möten på samtrygg.se. 

Under Q1 fyllde jag ett år som anställd på Samtrygg och vilket år det har varit. Jag möttes av en krympande affär men också en flexibel organisation som sedan dess har vänt en negativ trend av minskad försäljning till stark tillväxt. Försäljningsintäkterna ökade med 85% i Q1 2022 vs. Q1 2021. Under Q1 2022 levererade Samtrygg försäljningsintäkter om 8,5 MSEK vilket är högre än under något tidigare kvartal i bolagets historia. Totala intäkter växte till en ny rekordnivå om 62,9 MSEK (45,2 MSEK Q1 2021).

Kollegorna och styrelsen har bjudit mig på en tålmodig onboarding till Samtrygg som har ett starkt erbjudande för både uthyrare och bostadssökande. Det blev tydligt när jag själv blev kund och kunde dra nytta av personlig service, digitala processer och relevanta mervärdestjänster. Erfarenheten gjorde att jag verkligen förstod poängen med Samtrygg och vikten av att arbeta vidare med bolagets styrkor. 

En person som har förstått poängen med Samtrygg långt innan jag gjorde det är Anna. Hon har varit kund till Samtrygg länge och hon var en av de första att gratulera mig till nya jobbet. Anna har blivit en ledstjärna för hur vi förklarar verksamheten i allt från content marketing till TV-kampanjen som gick live i Q3 2021. Kampanjen resulterade direkt i markant ökad trafik till samtrygg.se. Vi ser nu även tecken på att kännedomen för Samtrygg som varumärke ökar. Tack för din inspiration Anna!

Anna nämnde tidigt en av mina kollegor vid namn vilket är glädjande då personlig service är ett fundament i Samtryggs kultur. Under året som gått har Samtrygg stärkt sin förmåga att ge personlig service genom att nyanställa personal och kompetensbredda befintliga medarbetare.

Under Q1 lanserade Samtrygg live videovisning. Den nya tjänsten innebär att alla uthyrare kan erbjuda visning på distans. Utvecklingsprojektet har varit utmanande men det är fascinerande att se hur digitala processer eliminerar fysiska avstånd och skapar helt nya möten mellan uthyrare och bostadssökande på samtrygg.se.

Arbetet med att utveckla erbjudandet av mervärdestjänster gick in i en ny fas under Q1. I ett pilotprojekt har kunder utvärderat relevansen av potentiella mervärden samtidigt som genomförbarheten har analyserats. Jag ser fram emot att vi snart kan lansera relevanta nyheter för Samtryggs kunder. 

Trots ökade kostnader för marknadsföring, personal och produktutveckling under det senaste året nådde Samtrygg break-even under Q1 (0 MSEK i Q1 2022 vs. -1,4 MSEK Q1 2021), efter 6 kvartals återkommande negativa finansiella resultat. Jag tolkar det som ett bevis på att investeringarna börjar betala av sig och att marknaden uppskattar Samtryggs erbjudande.