06:01:12 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Samtrygg är en marknadsplats för bostadsuthyrning. Den som hyr ut och den som söker bostad registrerar sig på plattformen för att sedan matchas med bostäder. Bolaget levererar digitala kontrakt och kontrollerar exempelvis kreditvärdighet och adressuppgifter. Utöver erbjuder bolaget extratjänster som flyttstädning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2020-05-15 08:00:00

Det känns tryggt att kunna summera Samtryggs starkaste första kvartal någonsin och samtidigt visa på att vi byggt en stark grund att stå på. Trots att Covid-19 försämrat förutsättningarna för ekonomin i stort har vi fortsatt i hög takt och noterar försäljningsintäkter om totalt 6,3 MSEK, vilket motsvarar en ökning med ca 30 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vidare levererar vi återigen ett kraftigt förbättrat resultat för det första kvartalet, från -1,5 MSEK 2018 till -0,5 MSEK 2019 och nu nästintill positivt.

Januari - mars 2020 i korthet

Väsentliga händelser under perioden

  • Försäljningsintäkter för perioden januari till mars uppgick till 6,3 (4,9) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 29 procent jämfört med motsvarande period 2019.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för samma period uppgick till -34 (-511) TSEK

20202019Skillnad i %
Totala intäkter (jan - mars)43,0 MSEK33,8 MSEK27%
Försäljningsintäkt (jan - mars)6,3 MSEK4,9 MSEK29%

Intäkter och resultat januari-mars 2020 (januari-mars 2019)

  • Totala intäkter under första kvartalet uppgick till 42 932 (33 825) TSEK.
  • Rörelsens kostnader under första kvartalet uppgick till 42 966 (34 336) TSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) under första kvartalet uppgick till -34 (-511) TSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster under första kvartalet uppgick till -34 (-511) TSEK.
  • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,004 (-0,067) SEK.

VD har ordet

Det känns tryggt att kunna summera Samtryggs starkaste första kvartal någonsin och samtidigt visa på att vi byggt en stark grund att stå på. Trots att Covid-19 försämrat förutsättningarna för ekonomin i stort har vi fortsatt i hög takt och noterar försäljningsintäkter om totalt 6,3 MSEK, vilket motsvarar en ökning med ca 30 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vidare levererar vi återigen ett kraftigt förbättrat resultat för det första kvartalet, från -1,5 MSEK 2018 till -0,5 MSEK 2019 och nu nästintill positivt.
 
Jag ser tillväxttakten och resultatet under kvartalet som särskilt positivt av två skäl. För det första sker prestationen under kraftigt försämrade förutsättningar i ekonomin i stort. Det visar på stark motståndskraft i ekonomiskt sämre tider. Därtill har vi – som tidigare kommunicerats – valt att avvakta med planerade investeringar inom ramen för den aggressiva tillväxtplan som lagts för året. Annorlunda uttryckt sker prestationen utan hjälp från den stärkta kassan, vilket talar för att det finns mer utrymme på uppsidan när den aktiveras i detta syfte.

Under kvartalet har den stärkta kassan emellertid använts på tre andra områden. Ett kortfristigt lån har återbetalats samtidigt som kostnader hänförliga till kapitalanskaffningsprocessen i januari har betalats. Därtill har vi gjort en deponering som möjliggör vårt nya produktsegment Startskott. Vi befinner oss nu i en fas av skarpa tester mot befintliga kunder och kommer att lansera mot en bredare publik när tillfället är rätt.
 
Jag är ödmjuk för att ingen vet hur länge rådande pandemi kommer pågå och vilka effekterna blir. I dagsläget talar dock mycket för att vi fortsatt kommer att se en positiv utveckling i Samtrygg. Vårt förhållningssätt framöver förblir detsamma och vi gör kontinuerliga bedömningar av när tiden är rätt för att succesivt aktivera tillväxtplanen. Oavsett när den tidpunkten kommer ser jag fram emot resten av året. Jag är övertygad om att vi kommer stå starkare än idag när det summeras.