09:41:28 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-07 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-05 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-02 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-07 X-dag ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2024-03-06 Årsstämma 2024
2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-09 X-dag ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 X-dag ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 X-dag ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 X-dag ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 X-dag ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 X-dag ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 X-dag ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Samtrygg är en marknadsplats för bostadsuthyrning. Den som hyr ut och den som söker bostad registrerar sig på plattformen för att sedan matchas med bostäder. Bolaget levererar digitala kontrakt och kontrollerar exempelvis kreditvärdighet och adressuppgifter. Utöver erbjuder bolaget extratjänster som flyttstädning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-02-03 07:00:00

Under Q4 (1/10-31/12) 2022 kapitaliserade Samtrygg på sina varumärkesinvesteringar och antalet lediga bostäder passerade 1 000 på bolagets marknadsplats. Utvecklingen är både välkommen och utmanande för Samtrygg som ökade investeringarna i personal och produktutveckling ytterligare under perioden. Med en försäljningsintäkt om 11,5 MSEK under Q4 levererade Samtrygg ett nollresultat trots de ökade kostnaderna. Q4 innebar ett starkt avslut på 2022 då Samtrygg växte med 64% och vände det finansiella resultatet till vinst efter tre års återkommande negativa resultat.

Q4 2022 i korthet
• Försäljningsintäkter för Q4 2022 uppgick till 11,5 (7,2) MSEK, vilket innebär en ökning med 59% jämfört med motsvarande period 2021.
• Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 0,0 (-1,3) MSEK.

Nyckeltal


Q4
2022
Q4
2021
Q1-Q4
2022
Q1-Q4
2021
Totala intäkter (MSEK)82,156,6283,7200,9
Försäljningsintäkter (MSEK)11,57,242,325,7
Rörelsens kostnader (MSEK)−82,1−57,9−282,8−205,5
Rörelseresultat (MSEK)0,0−1,30,9−4,6
Resultat efter finansiella poster (MSEK)0,0−1,40,8−4,7
Resultat per aktie (SEK)−0,003−0,1490,089−0,515

Väsentliga händelser
• Utbudet på samtrygg.se passerade 1 000 lediga bostäder för första gången någonsin.
• Finwire utsåg Samtrygg till 2022 års vinnare bland bolagen som handlas på NGM.
• Samtrygg startade ett långsiktigt engagemang med Stockholms Stadsmission och stöttade organisationens julkampanj med fokus på barn i utsatthet.

VD har ordet
Under Q4 (1/10-31/12) 2022 kapitaliserade Samtrygg på sina varumärkesinvesteringar och antalet lediga bostäder passerade 1 000 på bolagets marknadsplats. Utvecklingen är både välkommen och utmanande för Samtrygg som ökade investeringarna i personal och produktutveckling ytterligare under perioden. Med en försäljningsintäkt om 11,5 MSEK under Q4 levererade Samtrygg ett nollresultat trots de ökade kostnaderna. Q4 innebar ett starkt avslut på 2022 då Samtrygg växte med 64% och vände det finansiella resultatet till vinst efter tre års återkommande negativa resultat.

Samtryggs starka tillväxt höll i sig under Q4 2022 och bolaget levererade en försäljningsintäkt om 11,5 MSEK vilket är 59% högre än Q4 2021 (7,2 MSEK). Totala intäkter under kvartalet växte från 56,6 MSEK Q4 2021 till 82,1 MSEK Q4 2022.

Samtrygg kapitaliserade på sina långsiktiga varumärkesinvesteringar under Q4 då makroekonomiska förändringar utmanade bostadsägares privatekonomi. De vände sig till Samtrygg när det blev allt svårare att sälja till önskat pris och när stigande räntor samt höga elpriser gjorde att allt fler funderade på att hyra ut sin bostad. Utbudet på samtrygg.se passerade 1 000 lediga bostäder för första gången någonsin i Q4 och årets sista kvartal är normalt bolagets lågsäsong.

Samtrygg avslutade alltså 2022 med ett efterlängtat fyrverkeri av nya uthyrare. Med fler användare på Samtryggs marknadsplats följer dock ansvaret att ge en riktigt bra kundupplevelse. För oss handlar det om att leverera på våra styrkor personlig service, digitala processer och mervärdestjänster.

Förutom att anställa fler medarbetare till Operationsavdelningen som står för Samtryggs personliga service har produkten reviderats under Q4. Samtrygg har digitaliserat fler processer och identifierat hur plattformen kan göras än mer kraftfull i framtiden. Initiativen är lovande men förutsätter ett investerarperspektiv.

På kort sikt kunde Samtrygg hantera ökade kostnader för personal och produkt i tillägg till varumärkessatsningen som intensifierades i Q3. Samtrygg levererade ett nollresultat under Q4 (vs. -1,3 MSEK Q4 2021) samtidigt som kassan stärktes med 0,7 MSEK (vs. föregående kvartal).

“Kvartalets medarbetare i Q4” heter Joel Isaksson. Joel är Samtryggs digitala strateg och han är instrumentell för bolagets tillväxt. Han är en prestigelös hjälte. Under Q4 har Joel drivit på arbetet med att införa hemförsäkring som nytt mervärde utöver sina ordinarie arbetsuppgifter.

Trots utmanande förändringar i omvärlden växte Samtrygg med 64% under 2022. Med en försäljningsintäkt om 42,3 MSEK passerade bolaget två milstolpar (30 MSEK och 40 MSEK) på ett år. EBITDA lyfte från -3,9 MSEK till 2,4 MSEK. Det finansiella resultatet summeras till 0,8 MSEK efter tre års återkommande negativa resultat (senast -4,7 MSEK 2021).

2022 års turnaround visar att Samtryggs investeringar i marknadsföring, produktutveckling och personal ger påtaglig avkastning. Aktiekursen steg med 109% och Finwire utsåg Samtrygg till 2022 års vinnare bland bolagen som handlas på NGM. Resultatet känns både motiverande och välförtjänt. Tillsammans med ett allt starkare team är jag redo för ett nytt rekordår 2023. Är du?