04:19:25 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Samtrygg är en marknadsplats för bostadsuthyrning. Den som hyr ut och den som söker bostad registrerar sig på plattformen för att sedan matchas med bostäder. Bolaget levererar digitala kontrakt och kontrollerar exempelvis kreditvärdighet och adressuppgifter. Utöver erbjuder bolaget extratjänster som flyttstädning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2021-02-26 08:00:00

När vi klev in i 2020 var vi spända av förväntan på vad utfallet skulle bli när vi stänger böckerna för året efter sjösättningen av en aggressiv tillväxtplan. Kort därpå kunde vi konstatera att det här året skulle bli allt annat än förväntat; våra planer fick läggas på hyllan fram tills dess att världen skulle börja återgå till det normala. I takt med att världen stängde och mobiliteten av människor blev näst intill noll förväntade vi oss att se rejäla intäktstapp, men riktigt så illa blev det inte. Vår förhoppning är att världen öppnar upp inom kort och att vi då också sjösätter vår tillväxtplan som nu är ännu mer genomarbetad.

Väsentliga händelser under perioden

 • Försäljningsintäkter för perioden oktober till december uppgick till 5,3 (4,9) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med motsvarande period 2019.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden oktober till december uppgick till -1 161 (-707) TSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden januari till december uppgick till -1 579 (693) TSEK.
2020 2019 Skillnad i %
Totala intäkter (okt-dec)44,5 MSEK39,7 MSEK12%
Totala intäkter (jan - dec)173,0 MSEK148,5 MSEK17%
Försäljningsintäkt (okt - dec)5,3 MSEK4,9 MSEK7 %
Försäljningsintäkt (jan - dec)23,3 MSEK23,6 MSEK-1%

Intäkter och resultat oktober-december 2020 (oktober-december 2019)

 • Totala intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 44 480 (39 675) TSEK.
 • Rörelsens kostnader under fjärde kvartalet uppgick till 45 641 (40 382) TSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) under fjärde kvartalet uppgick till -1 161 (-707) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster under fjärde kvartalet uppgick till -1 161 (-727) TSEK.
 • Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,126 (-0,109) SEK.

Intäkter och resultat januari-december 2020 (januari-december 2019)

 • Totala intäkter under januari till december uppgick till 172 995 (148 458) TSEK.
 • Rörelsens kostnader under januari till december uppgick till 174 574 (147 765) TSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) under januari till december uppgick till -1 579 (693) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster under januari till december uppgick till -1 579 (658) TSEK.
 • Resultatet per aktie för januari till december uppgick till -0,178 (0,072) SEK.
 • Vid rappportperiodens utgång uppgick likvida medel till 5 781 (3 924) TSEK.

VD har ordet

När vi klev in i 2020 var vi spända av förväntan på vad utfallet skulle bli när vi stänger böckerna för året efter sjösättningen av en aggressiv tillväxtplan. Kort därpå kunde vi konstatera att det här året skulle bli allt annat än förväntat; våra planer fick läggas på hyllan fram tills dess att världen skulle börja återgå till det normala. I takt med att världen stängde och mobiliteten av människor blev näst intill noll förväntade vi oss att se rejäla intäktstapp, men riktigt så illa blev det inte. Vår förhoppning är att världen öppnar upp inom kort och att vi då också sjösätter vår tillväxtplan som nu är ännu mer genomarbetad.

Ser vi till det fjärde kvartalet isolerat lyckades vi vända den negativa intäktstrend som existerade under det andra och tredje kvartalet. Parallellt har vi arbetat med att förbereda bolaget för att när tiden är inne accelerera tillväxttakten genom vidare produkt- och affärsutveckling. Vi ser dock fortsatt att marknadsförutsättningarna är hämmade av den negativa mobiliteten som Covid-19 medför, varför kvartalet har präglats av avvaktande investeringstakt.

Försäljningsintäkterna för det fjärde kvartalet uppgår till 5,3 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Parallellt växte även verksamheten på andra relevanta nyckeltal jämfört med det tredje kvartalet. Exempelvis ökade antalet slutna avtal med 22 procent, antal bostadssökande med 6 procent, samt antalet besökare på hemsidan med 12 procent. Tillväxten för fjärde kvartalet sker alltså trots fortsatt negativa marknadsförutsättningar, vilket indikerar en hög effektivitet i plattformen.

Sett till helåret uppgår försäljningsintäkterna till 23,3 MSEK jämfört med 23,6 MSEK under föregående verksamhetsår. Utifrån rådande marknadsförutsättningar - i svallvågorna av Covid-19 -är jag nöjd med att intäkterna endast påverkats marginellt negativt. Rörelseresultatet för koncernen för helåret uppgår till - 1,6 MSEK jämfört med 0,7 MSEK för föregående verksamhetsår. Resultatet belastas primärt av ett dåligt utfall under bolagets tredje kvartal, samt högre avskrivningsnivåer och engångsjusteringar jämfört med föregående år. Vi har medvetet valt att inte minska bolagets tillgängliga resurser i alltför hög utsträckning, då det riskerar att ha långsiktigt negativa effekter på Samtryggs affär, marknadsposition och framförallt hämmande effekt när vi trycker på tillväxtknappen. Ökade investeringar i marknadsföring och varumärke tillsammans med kontinuerlig produktutveckling ligger till grund för vår framtida uppskalning av affären.

Under december 2020 kunde vi se att tillväxten försiktigt vek ner igen, något som accelererade under årets första månad och preliminärt resulterade i markant lägre försäljningsintäkter jämfört med januari 2020. Vi ser indikationer på återhämtning i februari, samtidigt som en potentiell tredje våg av Covid-19 kan skapa fortsatt dämpande effekter på marknaden. Sammantaget, befinner sig både Samtrygg och marknaden i stort i en avvaktande fas, men vi ser goda förutsättningar för att skala upp affären så fort marknaden indikerar att den är på väg att återgå till mer normala nivåer.

Som tidigare kommunicerat har jag i skrivande stund lämnat över till Jim Ankare, en person jag vet har förmågan och drivkraften att kunna lyfta Samtryggs affär till nästa nivå. Jag vill återigen att ta tillfället i akt att tacka er aktieägare för förtroendet och för den här tiden - det har varit en givande och spännande resa att få leda och bygga upp Samtrygg under de senaste 3,5 åren. Jag kommer fortsatt att vara engagerad i bolaget i egenskap av ägare och även finnas med som bollplank till styrelse och ledning framöver.

Viktor Nilsson
VD Samtrygg Group AB (publ)