04:30:29 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Samtrygg är en marknadsplats för bostadsuthyrning. Den som hyr ut och den som söker bostad registrerar sig på plattformen för att sedan matchas med bostäder. Bolaget levererar digitala kontrakt och kontrollerar exempelvis kreditvärdighet och adressuppgifter. Utöver erbjuder bolaget extratjänster som flyttstädning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2020-10-20 08:00:00

september 2020september 2019augusti 2020
Antal hyresmånader1 2911 7561 420
Antal besökare på hemsidan88 37784 72582 773
Antal nya bostadssökande3 7902 8993 597


VDs kommentar

Under september uppgick antalet sålda hyresmånader till 1 291, vilket motsvarar en minskning med 26 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Utfallet förklaras av att efterfrågan på längre avtal inte är densamma som tidigare, samtidigt som prisnivån i marknaden har sjunkit och medfört att benägenheten att hyra ut minskat generellt. Bägge dessa faktorer påverkar försäljningsresultatet negativt. Samtidigt stänger vi ungefär lika många avtal som tidigare, dvs. effektiviteten i verksamheten är fortsatt hög, vilket i sammanhanget bör betraktas som ett styrkebesked givet rådande omständigheter. 

Därtill har vi under en tid sett att konkurrensen har ökat, vilket har aktualiserat att utveckla vårt erbjudande ytterligare för att bibehålla konkurrenskraften. Det gläder mig därför att vi inom kort kommer att utvidga vår hyresgaranti från 2 till 12 månader, vilket är minst dubbelt så omfattande som konkurrenter. 

Utvidgningen innebär att hyresvärdar slipper oroa sig för vad som händer om hyresgästens betalningsförmåga skulle försämras, samtidigt som det skapar en större långsiktighet i privatekonomin. Eftersom att erbjudandet är marknadsledande är det inte osannolikt att utbudet i plattformen kommer öka framöver, vilket också skapar positiva effekter för bostadssökande i form av fler valmöjligheter. 

Jag ser fram emot att lansera vår utvidgade hyresgaranti, vilket bör ske innan oktobers slut, samtidigt som vi fortsätter arbeta dedikerat för att leverera ett så starkt resultat som möjligt utifrån rådande omständigheter. 

  • Antalet sålda hyresmånader uppgick till 1 291 st, vilket är en minskning med 26 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 9 procent jämfört med föregående månad.
  • Antalet besökare på hemsidan uppgick till 88 377 st, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 7 procent jämfört med föregående månad.
  • Antalet nya bostadssökande uppgick till 3 790 st, vilket är en ökning med 31 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 5 procent jämfört med föregående månad. 


[1] Antal hyresmånader avser antalet kontrakterade hyresmånader för alla kontrakt som har signerats under perioden. Tidigare användes nyckeltalet “antal sålda nätter”, vilket har ersatts av “antal hyresmånader”, som bättre avspeglar tidsenheten i Samtryggs avtal.
[2] Antal besökare på hemsidan avser det totala antalet besökare på hemsidan under perioden.
[3] Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden.