04:31:21 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Samtrygg är en marknadsplats för bostadsuthyrning. Den som hyr ut och den som söker bostad registrerar sig på plattformen för att sedan matchas med bostäder. Bolaget levererar digitala kontrakt och kontrollerar exempelvis kreditvärdighet och adressuppgifter. Utöver erbjuder bolaget extratjänster som flyttstädning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2020-11-20 08:30:00

oktober 2020oktober 2019september 2020
Antal hyresmånader1 3201 4781 291
Antal besökare på hemsidan79 29277 89188 377
Antal nya bostadssökande3 3052 2843 790

VDs kommentar
Under oktober uppgick antalet sålda hyresmånader till 1 320, vilket motsvarar en minskning med 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 2 procent jämfört med föregående månad. 

Under hösten har vi sett en trend till följd av i Covid-19 som tagit sig uttryck i lägre efterfrågan på längre avtal samt lägre hyresnivåer generellt, vilket sammantaget har haft en negativ inverkan på försäljningsresultatet. Parallellt har vi lyckats bibehålla en hög effektivitet i verksamheten genom att stänga ungefär lika många avtal som för respektive jämförelseperiod, samtidigt som aktiviteten i plattformen är på höga nivåer. Denna trend har fortsatt även under oktober, och under månaden stängdes fler avtal än under motsvarande period föregående år. 

Jag har tidigare berättat om en utvidgning av vår hyresgaranti från 2 till 12 månader, vilket är minst dubbelt så omfattande som konkurrenter. Denna lanserades i månadsskiftet oktober november. Utvidgningen har fått ett positivt mottagande hos såväl befintliga som nya hyresvärdar, vilket har stärkt vår förhoppning om ett ökande utbud i plattformen framöver ytterligare.

  • Antalet sålda hyresmånader uppgick till 1 320 st, vilket är en minskning med 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 2 procent jämfört med föregående månad.
  • Antalet besökare på hemsidan uppgick till 79 292 st, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 10 procent jämfört med föregående månad.
  • Antalet nya bostadssökande uppgick till 3 205 st, vilket är en ökning med 45 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 13 procent jämfört med föregående månad. 


[1] Antal hyresmånader avser antalet kontrakterade hyresmånader för alla kontrakt som har signerats under perioden. Tidigare användes nyckeltalet “antal sålda nätter”, vilket har ersatts av “antal hyresmånader”, som bättre avspeglar tidsenheten i Samtryggs avtal.
[2] Antal besökare på hemsidan avser det totala antalet besökare på hemsidan under perioden.
[3] Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden.