04:54:32 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Samtrygg är en marknadsplats för bostadsuthyrning. Den som hyr ut och den som söker bostad registrerar sig på plattformen för att sedan matchas med bostäder. Bolaget levererar digitala kontrakt och kontrollerar exempelvis kreditvärdighet och adressuppgifter. Utöver erbjuder bolaget extratjänster som flyttstädning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2020-06-22 08:00:00

maj 2020maj 2019april 2020
Antal sålda hyresmånader1 5791 4271 422
Antal besökare på hemsidan73 12590 22970 673
Antal nya bostadssökande 3 2132 2382 629

VDs kommentar 

Under april uppgick antalet sålda hyresmånader till 1 579, vilket motsvarar en ökning med 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vårt avvaktande förhållningssätt till utökade investeringar har legat fast även under maj månad. Jag är fortsatt nöjd med att vi lyckas öka försäljningen utifrån rådande förutsättningar, och även att vi ser en fortsatt stark tillväxt bland nya bostadssökande. 

Jag vill här också ta tillfället i akt och berätta att vi inom kort kommer påbörja en förändring av vårt varumärke. Vissa delar förblir desamma, men vi moderniserar, förenklar och förtydligar vårt manér. Målsättningen handlar framförallt om att skapa bättre förutsättningar för att attrahera nya kunder bland både bostadssökande och hyresvärdar. Jag kommer att återkomma kring detta framöver, men vill redan nu ge en inblick i vad som står för dörren. 

  • Antalet sålda hyresmånader uppgick till 1 579 st, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 11 procent jämfört med föregående månad.
  • Antalet besökare på hemsidan uppgick till 73 125 st, vilket är en minskning med 19 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 3 procent jämfört med föregående månad.
  • Antalet nya bostadssökande uppgick till 3 213 st, vilket är en ökning med 44 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 22 procent jämfört med föregående månad.

[1] Antal hyresmånader avser antalet kontrakterade hyresmånader för alla kontrakt som har signerats under perioden. Tidigare användes nyckeltalet “antal sålda nätter”, vilket har ersatts av “antal hyresmånader”, som bättre avspeglar tidsenheten i Samtryggs avtal.
[2] Antal besökare på hemsidan avser det totala antalet besökare på hemsidan under perioden.
[3] Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden.