06:10:39 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Samtrygg är en marknadsplats för bostadsuthyrning. Den som hyr ut och den som söker bostad registrerar sig på plattformen för att sedan matchas med bostäder. Bolaget levererar digitala kontrakt och kontrollerar exempelvis kreditvärdighet och adressuppgifter. Utöver erbjuder bolaget extratjänster som flyttstädning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2020-08-21 08:30:00

juli 2020juli 2019juni 2020
Antal hyresmånader1 3891 3191 437
Antal besökare på hemsidan77 130105 83866 084
Antal nya bostadssökande3 9982 6802 448

VDs kommentar 
Under juli uppgick antalet sålda hyresmånader till 1 362, vilket motsvarar en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Jag gläder mig att vi även fortsatt lyckas behålla tillväxttrenden trots försämrade förutsättningar i marknaden, även om jag skulle vilja se ett ännu bättre resultat. 

Det gläder mig också att vi ser en hög aktivitet i plattformen inför de säsongsmässigt starka månaderna augusti och framförallt september. Antalet besökare på hemsidan ökade med 17 procent jämfört med föregående månad, samtidigt som det mer konverteringsdrivande nyckeltalet antal nya bostadssökande ökar kraftigt med med 49 procent jämfört med motsvarande period föregående år och 63 procent jämfört med föregående månad. 

Sammantaget står vi väl rustade inför högsäsongen, och jag ser fram emot att fortsätta växa bolaget under hösten.

  • Antalet sålda hyresmånader uppgick till 1 389 st, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 5 procent jämfört med föregående månad.
  • Antalet besökare på hemsidan uppgick till 77 130 st, vilket är en minskning med 27 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 17 procent jämfört med föregående månad.
  • Antalet nya bostadssökande uppgick till 3 998 st, vilket är en ökning med 49 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 63 procent jämfört med föregående månad.

Styrelseordförandens kommentar
Tidigare i veckan kommunicerades att Samtrygg står inför ett vd-skifte. Nuvarande vd Viktor Nilsson kommer att vara kvar i bolaget i samma kapacitet under övergångsperiod och fram till dess att en ny vd är på plats. Processen påbörjas direkt och kommer att ledas av styrelsen. Jag ser fram emot att återkomma till er aktieägare med mer information längre fram.

[1] Antal hyresmånader avser antalet kontrakterade hyresmånader för alla kontrakt som har signerats under perioden. Tidigare användes nyckeltalet “antal sålda nätter”, vilket har ersatts av “antal hyresmånader”, som bättre avspeglar tidsenheten i Samtryggs avtal.
[2] Antal besökare på hemsidan avser det totala antalet besökare på hemsidan under perioden.
[3] Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden.