17:32:07 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Samtrygg är en marknadsplats för bostadsuthyrning. Den som hyr ut och den som söker bostad registrerar sig på plattformen för att sedan matchas med bostäder. Bolaget levererar digitala kontrakt och kontrollerar exempelvis kreditvärdighet och adressuppgifter. Utöver erbjuder bolaget extratjänster som flyttstädning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2020-03-20 08:00:00

februari 2020februari 2019januari 2019
Antal sålda hyresmånader1 4471 1971 630
Antal besökare på hemsidan73 89360 08584 728
Antal nya bostadssökande 3 1042 2573 821

VDs kommentar

Samtrygg fortsätter att växa och ökar antalet sålda hyresmånader med 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vi ser även en fortsatt ökad aktivitet i plattformen jämfört med motsvarande period föregående år. Till exempel ökade antal bostadssökande med 38 procent. Parallellt ser vi minskningar på samtliga nyckeltal vid jämförelse med föregående månad, vilket bör ses som en naturlig effekt av att januari var en särskilt stark månad.

Jag vill här också ta tillfället i akt och berätta om hur vi förhåller oss till situationen som uppstått till följd av Covid-19. Vi har hittills inte sett några nämnvärda effekter på verksamheten, dock vet vi redan nu att mobiliteten mellan länder kommer att minska markant under kommande månader. Det är heller inte osannolikt att utvecklingen leder till ökad osäkerhet på bostadsmarknaden, minskad riskaptit bland investerare och försämrad betalningsförmåga hos privatpersoner - även om hyran normalt är bland det sista människor slutar betala.

I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att vår modell är kontracyklisk, våra finanser starka och att vi har en god anpassningsförmåga på kostnadssidan. Därtill vet vi sedan tidigare att ökad osäkerhet i allmänhet och prisnedgångar på bostadsmarknaden i synnerhet har bidragit till en ökad aktivitet på andrahandsmarknaden. Vår motståndskraft i konjunkturmässigt sämre tider är således stark.

Samtidigt är osäkerhetsfaktorn hög och det är i dagsläget svårt att med tillräcklig säkerhet säga något om hur situationen kommer att se ut framöver.

Mot denna bakgrund och i syfte att minimera risk har ledningen beslutat att tills vidare skjuta upp större planerade investeringar samt pausa delar av den aggressiva tillväxtplan som tidigare legat för året. Vidare följer vi intäktsutvecklingen noggrant och står redo att löpande anpassa våra kostnader proportionerligt. Jag vill vara tydlig med att detta är rena försiktighetsåtgärder.

Avslutningsvis: I syfte att förenkla för hyresvärdar och bostadssökande i dessa tider har vi även vidareutvecklat vårt koncept för digital visning, något jag hoppas kommer ha en positiv effekt på både kort och lång sikt. Sammantaget ser jag just nu att Samtrygg har goda förutsättningar att fortsätta växa under året, men jag är samtidigt ödmjuk inför situationens allvar och vi följer den noga.

  • Antalet sålda hyresmånader uppgick till 1 447 st, vilket är en ökning med 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 11 procent jämfört med föregående månad.
  • Antalet besökare på hemsidan uppgick till 73 893 st, vilket är en ökning med 23 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 13 procent jämfört med föregående månad.
  • Antalet nya bostadssökande uppgick till 3 104 st, vilket är en ökning med 38 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 19 procent jämfört med föregående månad.