17:57:19 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning SAMT B 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-26 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Samtrygg är en marknadsplats för bostadsuthyrning. Den som hyr ut och den som söker bostad registrerar sig på plattformen för att sedan matchas med bostäder. Bolaget levererar digitala kontrakt och kontrollerar exempelvis kreditvärdighet och adressuppgifter. Utöver erbjuder bolaget extratjänster som flyttstädning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2021-01-21 08:00:00

Under december har det positiva trendskiftet från föregående månad fortsatt och vi levererar ett starkt resultat. Antal sålda hyresmånader uppgår till 1 130 st, vilket motsvarar en tillväxt om 14 procent jämfört med motsvarande period föregående år.


december 2020december 2019november 2020
Antal hyresmånader1 1309941 452
Antal besökare på hemsidan65 02858 65877 411
Antal nya bostadssökande2 2742 2532 914

VDs kommentar
Under december har det positiva trendskiftet från föregående månad fortsatt och vi levererar ett starkt resultat. Antal sålda hyresmånader uppgår till 1 130 st, vilket motsvarar en tillväxt om 14 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Det gläder mig därtill att vi ser en fortsatt stark aktivitet i plattformen, vilket bl.a. märks i tillväxt av antal besökare på hemsidan och antal nyregistrerade bostadssökande. Förutsättningarna på marknaden påverkas fortfarande i hög utsträckning av effekterna av Covid-19, varför resultat är att betrakta som extra starkt.

Inom kort lämnar jag över till Jim Ankare, en person jag vet har förmågan och drivkraften att kunna lyfta Samtryggs affär till nästa nivå. Jag vill ta tillfället i akt att tacka er aktieägare för den här tiden - det har varit en givande och spännande resa att få leda Samtrygg under de senaste 3,5 åren. Jag kommer fortsatt att vara engagerad i bolaget i egenskap av ägare och även finnas med som bollplank till styrelse och ledning framöver.

  • Antalet sålda hyresmånader uppgick till 1 130 st, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 22 procent jämfört med föregående månad.
  • Antalet besökare på hemsidan uppgick till 65 028 st, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 16 procent jämfört med föregående månad.
  • Antalet nya bostadssökande uppgick till 2 274 st, vilket är en ökning med 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 22 procent jämfört med föregående månad.