21:33:01 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-09-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-03-07 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2023-03-06 Årsstämma 2024
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 15-10 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-04-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-16 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2021-06-15 Årsstämma 2021
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-22 Årsstämma 2020
2020-06-12 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-26 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Extra Bolagsstämma 2018
2018-06-18 Årsstämma 2018
2018-05-29 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2018-05-22 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-30 Ordinarie utdelning QUIA 5.55 SEK
2017-03-29 Årsstämma 2017
2017-03-06 Bonusutdelning QUIA 0.3
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-01 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Ordinarie utdelning QUIA 0.60 SEK
2016-06-08 Årsstämma 2016
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-09 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2015-06-08 Årsstämma 2015
2015-05-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-07 Ordinarie utdelning QUIA 0.25 SEK
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-06 Årsstämma 2014
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-26 Ordinarie utdelning QUIA 0.50 SEK
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-26 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-16 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Ordinarie utdelning QUIA 0.50 SEK
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-16 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-30 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-27 Split QUIA 20:1
2011-05-26 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2011-05-26 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-25 Årsstämma 2011
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-11 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-19 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2010-05-03 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-24 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
QuiaPEG Pharmaceuticals är verksamma inom medicinteknik. Bolaget har utvecklat en teknologisk plattform som används för att utveckla befintliga läkemedel. Tekniken kopplar samman vattenlösliga polymer med läkemedlet och som används för att strukturera diverse egenskaper hos biologiska läkemedel som huvudsakligen berör stabilitet och motståndskraft. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2022-02-25 14:45:00

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) publicerar idag sin delårsrapport för januari – december 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Väsentliga händelser under perioden

 • I oktober meddelades att första dag för handel i teckningsoptioner av serien T05 bestämts till 8 oktober 2021.
 • I november presenterade bolaget positiva resultat från en preklinisk studie i minigrisar av QPG-1029 (pegylerat liraglutid), för behandling av typ 2-diabetes och övervikt. Studien utvärderade för första gången i ett större djurslag de farmakokinetiska egenskaperna av QPG-1029 efter intravenös och subkutan administrering.
 • I november meddelades att teckningskursen i TO5 fastställts till 0,5 SEK per aktie.
 • I november meddelades också att bolaget erhållit garantiåtaganden om 80%, motsvarande ca 7 MSEK, av TO5 av ett antal investerare.
 • I december rapporterades att bolaget erhållit sk ”notice of allowance” för patent i USA avseende ett större antal GLP-1/GLP2-analoger i kombination med Uni-Qleaver, bland annat QPG-1029 och QPG-1030.
 • I december meddelades också att bolaget tillförs totalt ca 7,0 MSEK genom nyttjandet av teckningsoptioner i TO5 samt en riktad nyemission.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I februari 2022 beslutade styrelsen att föreslå en företrädesemission av units om ca 38,4 MSEK före emissionskostnader, säkerställd till 75%. I varje unit ingår även teckningsoptioner av serie TO6 och TO7, vilka kan komma att tillföra bolaget ytterligare kapital, högst 28,8-85,3 MSEK före emissionskostnader.

Koncernen i sammandrag perioden oktober – december 2021

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 0 (0) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 370 (-6 120) KSEK
 • Räntekostnaderna uppgick till -525 (-544) KSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -6 895 (-6 663) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning för kvartalet uppgick till -0,09 (-0,12) SEK

Koncernen i sammandrag för perioden januari – december 2021

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 216 (1 861) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -17 569 (-24 934) KSEK
 • Räntekostnaderna uppgick till -2 431 (-2 776) KSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -20 000 (-27 710) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,32 (-0,67) SEK
 • Balansomslutningen uppgick vid periodens slut till 23 764 (20 542) KSEK
 • Likvida medel i koncernen vid periodens slut uppgick till 5 341 (8 588) KSEK
 • Räntebärande skulder vid periodens slut uppgick till 17 799 (5 426) KSEK

VD-ord

Under 2021 uppnåddes ett antal viktiga milstolpar för QuiaPEG. Vi slutförde arbetet med att optimera tillverkningsprocessen för den frisättningsbara teknikplattformen Uni-Qleaver. Tillsammans med teamet hos samarbetspartnern Celares GmbH har väsentliga förbättringar av syntesprocessen genomförts, vilket innebär att den nu kan skalas upp på ett effektivt sätt.
 
Vi fortsatte utvecklingen av modellprojektet QPG-1029, peg-liraglutid, och kunde presentera positiva resultat från studien i minigrisar av QPG-1029, för behandling av typ 2-diabetes och övervikt. Studien utvärderade för första gången i ett större djurslag de farmakokinetiska egenskaperna av QPG-1029 efter intravenös och subkutan administrering. QuiaPEGs målsättning med QPG-1029 är att utöka doseringsintervallet för behandling med liraglutid från ett dygn till en vecka.
 
Vi har under året även erhållit s.k. proof-of-concept i vårt andra läkemedelsprojekt QPG-1030, en långtidsverkande, pegylerad prodrog baserad på teduglutid, för behandling av korttarmsyndrom eller short bowel syndrome (SBS).
 
Patentsituationen stärktes då den europeiska patentmyndigheten EPO beviljade ett patent för Uni-Qleaver samtidigt som vi erhöll s.k. Notice of Allowance av den amerikanska patentmyndigheten avseende ett större antal GLP-1/GLP2-analoger i kombination med Uni-Qleaver, bland annat QPG-1029 och QPG-1030. 
 
QuiaPEG har nu etablerat POC för två läkemedelsprojekt och båda projekten är förbättrade versioner av redan befintliga läkemedel med s.k. block-buster potential, dvs årlig marknadspotential på mer än en miljard dollar. 
 
Vi har även etablerat en uppskalningsbar process för Uni-Qleaver® samt en, som vi bedömer det, stark och växande patentportfölj. Vi kommer därför att lägga vår kraft framöver på licensaffärer. Med ett förstärkt team på affärsutvecklingssidan är målsättningen att utlicensiera QPG-1029, attrahera en samarbetspartner för QPG-1030 och erbjuda licenser för Uni-Qleaver till olika läkemedelsbolag samtidigt som vi fortsätter utvecklingen av QPG-1030.
 
Finansiell kalender

 • Delårsrapport för kvartal 1 2022 publiceras den 23 maj 2022
 • Årsstämma 2022 hålls den 9 juni 2022
 • Delårsrapport för kvartal 2 2022 publiceras den 23 augusti 2022
 • Delårsrapport för kvartal 3 2022 publiceras den 24 november 2022