18:21:39 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 Årsstämma 2023
2023-03-07 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 15-10 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-04-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-16 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2021-06-15 Årsstämma 2021
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-22 Årsstämma 2020
2020-06-12 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-26 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Extra Bolagsstämma 2018
2018-06-18 Årsstämma 2018
2018-05-29 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2018-05-22 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-30 Ordinarie utdelning QUIA 5.55 SEK
2017-03-29 Årsstämma 2017
2017-03-06 Bonusutdelning QUIA 0.3
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-01 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Ordinarie utdelning QUIA 0.60 SEK
2016-06-08 Årsstämma 2016
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-09 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2015-06-08 Årsstämma 2015
2015-05-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-07 Ordinarie utdelning QUIA 0.25 SEK
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-06 Årsstämma 2014
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-26 Ordinarie utdelning QUIA 0.50 SEK
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-26 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-16 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Ordinarie utdelning QUIA 0.50 SEK
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-16 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-30 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-27 Split QUIA 20:1
2011-05-26 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2011-05-26 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-25 Årsstämma 2011
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-11 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-19 Ordinarie utdelning QUIA 0.00 SEK
2010-05-03 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-24 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
QuiaPEG Pharmaceuticals är verksamma inom medicinteknik. Bolaget har utvecklat en teknologisk plattform som används för att utveckla befintliga läkemedel. Tekniken kopplar samman vattenlösliga polymer med läkemedlet och som används för att strukturera diverse egenskaper hos biologiska läkemedel som huvudsakligen berör stabilitet och motståndskraft. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2021-12-17 12:48:00

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("Bolaget" eller "QuiaPEG") som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av Bolagets unika frisättningsbara teknologiplattform Uni-Qleaver, meddelar att Bolaget har erhållit Notice of Allowance av det amerikanska patentverket (USPTO) för ett större antal GLP-1/GLP-2 analoger i kombination med Uni-Qleaver, däribland QPG-1029 och QPG-1030.

Meddelandet om Notice of Allowance är en viktig milstolpe och stor framgång för QuiaPEG som därmed säkerställer värdefulla och breda patentkrav på den kommersiellt viktiga amerikanska marknaden för frisättningsbara GLP-1/GLP-2 konjugater, däribland Bolagets projekt QPG-1029 (peg-liraglutid) och QPG-1030 (peg-teduglutid). De olika GLP-1/GLP-2 konjugaterna erbjuder bland annat förlängd halveringstid, exempelvis administrering en gång i veckan istället för en gång om dagen, vilket innebär att den aktiva läkemedelssubstansen frisätts i sin ursprungliga form på ett förutsägbart sätt. Beskedet innebär vidare att QuiaPEG kommer att erhålla patentskydd i USA till åtminstone 2039 för QPG-1029 och QPG-1030.

– Det här var ett mycket positivt och viktigt besked som visar på styrkan i plattformen och projekten. Det kommer ge oss en betydande skjuts framåt i pågående och kommande licensdiskussioner både vad gäller licenser för plattformen samt utlicensiering av projekten,” säger Marcus Bosson, verkställande direktör.

Om QPG-1029

QPG-1029 är en förbättrad version av det redan godkända läkemedlet liraglutid med målsättning att kunna doseras en gång per vecka istället för dagligen. QPG-1029 fungerar som en så kallad prodrog, vilket betyder att den saknar biologisk aktivitet före frisättning av liraglutid. Frisättningen aktiveras vid exponering för fysiologiskt pH och frisatt liraglutid får tillbaka full biologisk aktivitet. QPG-1029 har en signifikant längre halveringstid än liraglutid vilket kan möjliggöra ett betydligt längre dosintervall vid behandling. Prodroger av redan godkända läkemedel kan under vissa förutsättningar erhålla marknadsgodkännande baserat på ett mer begränsat utvecklingsprogram vilket kan spara tid och pengar.

Liraglutid är ett godkänt läkemedel med en årlig försäljning på cirka 4 miljarder USD och grundpatentet går ut under 2022. Liraglutid har utvecklats av Novo Nordisk och säljs under varumärkena Victoza och Saxenda inom indikationerna typ 2-diabetes och övervikt.

Över en halv miljard individer globalt är drabbade av diabetes, där de allra flesta har typ 2-diabetes. Den globala typ 2-diabetesmarknaden förväntas ha dubblerats från 31,2 miljarder USD 2015 till 58,7 miljarder USD 2025 och där den årliga tillväxten beräknas vara cirka 6,5 procent fram till 2025 enligt GlobalData.

Om QPG-1030

QPG-1030 är en förbättrad version av det redan godkända särläkemedlet teduglutid med målsättning att kunna doseras en gång per vecka istället för dagligen. QPG-1030 är en prodrog, vilket betyder att teduglutid är biologiskt inaktiv när den är pegylerad men återfår sin aktivitet när den frisätts i kroppen över tid. Detta möjliggör längre doseringsintervall och kan också ge förbättringar avseende klinisk effekt och biverkningsprofil. Prodroger av redan godkända läkemedel kan under vissa förutsättningar erhålla marknadsgodkännande baserat på ett mer begränsat utvecklingsprogram vilket kan spara tid och pengar.

Teduglutid är ett godkänt läkemedel som säljs under varumärkena Revestive® (EU) och Gattex® (USA). Det är en glukagonliknande peptid-2 (GLP-2) analog som är avsedd för behandling av patienter i åldern 1 år och äldre med korttarmsyndrom eller Short Bowel Syndrome (SBS). Läkemedlet marknadsförs idag av Takeda. Marknaden för SBS förväntas växa kraftigt genom att kunskaperna om syndromets patofysiologi har ökat samtidigt som behandlingsmöjligheterna förbättras.

Den globala marknaden för SBS (GLP-2) uppskattades vara värd ca 568 miljoner USDunder 2019 och förväntas växa kraftigt och uppgå till ca 2 miljarder USD 2030 enligt VectivBio corporate presentation May 2021 (https://ir.vectivbio.com/events-and-presentations).