07:08:26 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-03-05 10:00:00

Fullt fokus på Access
Då biometriska betalkort inte tog fart som väntat under 2023, samtidigt som momentum för biometriska accesskort accelererade under H2’23, beslutade bolaget i början av januari 2024 att helt fokusera på biometriska accesskort. Zwipe har tecknat mer än 35 partnerskap. Dessa partners i sin tur bedriver mer än 65 fysiska tester med Zwipes kort. De som har testat korten inkluderar en av världens tre största moln- och datacenterleverantörer, en av USA:s största energigrupper – Berkshire Hathaway Energy – och Prosegur i Brasilien.

NOK 40mn lägre kostnader
Det redan annonserade kostnadsbesparingsprogrammet kombinerat med lägre kostnader till följd av fokuseringen på Access kommer att leda till att rörelsekostnaderna minskar med ca NOK 40mn 2024e jämfört med 2023 (från ca NOK 96mn). Antalet anställda har minskat med ca 50% sedan juni 2023. Målet är kassflödespositivitet under 2025.
 
Nya avtal kritiska för att få marknaden att tro på Zwipe
Vi dekonsoliderar Pay ur våra estimat, vilket leder till 77-94% lägre omsättning för 2024e-2026e. Däremot minskar risken i estimaten betydligt och vi ser nu lönsamhet under 2025e med 2026e som det första positiva helåret. Vi noterar att börsvärdet (ca. NOK 50mn) ligger under kassan (NOK 67mn). Det är uppenbart att marknaden antingen inte tror på att biometriska accesskort tar fart och/eller att Zwipe inte kommer att ta någon betydande del av denna marknad. Med tanke på intresset för Zwipes erbjudande och digniteten på de kunder som testar produkten finner vi båda dessa osannolika. Kritiskt för bolaget och aktien i närtid är att teckna nya avtal för att bevisa att produkten är kommersiell. Vi justerar vårt motiverade värde för dekonsolideringen av Pay samt för kapitalanskaffningen under Q4. Vi sätter ett nytt motiverat värde på NOK 2,7-3,3 (NOK 10,7-10,9).
 
Läs den fullständiga analysen, publicerad 05-03-2024 kl. 08:44: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/03/05/zwipe_q4_23.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/