06:45:47 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-04-24 16:25:00

-4% organisk tillväxt kompenseras av Thebalux-förvärvet
Med höga jämförelsetal och fortsatt svår marknad i Sverige och Finland sjönk försäljningen i varumärket Svedbergs med 22,5%, vilket ledde till -4% organisk tillväxt för koncernen även om Roper Rhodes växte med 6% organiskt. Förvärvet av Thebalux bidrog med 22% till omsättningen, vilket gjorde att förvärv mer än kompenserade för den organiska tillväxten – omsättningen för koncernen växte med 20%. Efterfrågan i Sverige bedöms vara på botten – den har inte försämrats jämfört med H2 2023.

Fortsätter expandera marginalerna
Koncernens bruttomarginal expanderade 320 punkter i kvartalet, till 44,6%. Thebalux-förvärvet, stärkt resultat i Roper Rhodes, lägre frakt- och materialkostnader, stark kostnadskontroll och genomförda prisjusteringar drev marginalen. Den högre bruttomarginalen drev EBITA-marginalen 110 punkter till 14,6%, vilket innebär att koncernen närmar sig marginalmålet på 15%. Thebalux utvecklades som väntat med en EBITA-marginal på 24,8%.
 
Balansräkningen ger möjlighet för fortsatt expansion
Svedbergs Group har som målsättning att bli den ledande badrumskoncernen i norra Europa. Förutom att driva tillväxt minskar diversifieringen risken, vilket vi har sett effekten av det senaste året. När tillväxtresan påbörjades 2016 stod försäljningen utanför Sverige för 24%. I Q1’24 var den 78%. Med ND/EBITDA under 2.0x (pro forma för Thebalux) finns goda möjligheter att fortsätta göra förvärv och att gå in i nya marknader. Vi sänker EPS för 2024-2026e med 4% på grund av högre skattesats i Storbritannien men behåller vårt motiverade värde på 43-51 kr.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 24-04-2024 kl. 15:31: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/04/24/svedbergs_q1_2024.pdf
Detta är en betald analys från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/