06:44:34 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-03-05 10:00:00

Fortsatt utmanande marknad
Svedbergs rapporterade -5% organisk tillväxt i Q4 och spår en fortsatt utmanande marknad i 2024. Sverige och Finland är fortsatt svaga medan övriga marknader stärktes y/y. Bolaget tar marknadsandelar. Bruttomarginalerna stärktes nästan fem procentenheter medan EBITA-marginalen stärktes 50 punkter. Det verkar som om marginaltrenden har bottnat ur.

Fortsätter konsolidera badrumsmarknaden i Europa
I slutet av november konsoliderades Thebalux, vilket adderade ca 375 mkr i årstakt eller ca 20% av försäljningen med en EBITA på ca 90 mkr. Genom Thebalux ökar Svedbergs sin närvaro i Nederländerna och tillsammans med förvärvet av Roper Rhodes i Storbritannien har de förändrat sin mix – Storbritannien stod för över hälften av försäljningen 2023. Badrumsmarknaden är fortsatt fragmenterad och Svedbergs kommer fortsätta att driva konsolideringen.
 
Justerar estimat för Thebalux och företrädesemissionen
Vi konsoliderar Thebalux och höjer våra omsättningsestimat med 14-15% samt EBITDA med 23-29% – Thebalux har högre marginal än genomsnittet i koncernen. Förvärvet finansierades genom utökade kreditfaciliteter, men för att betala tillbaka det brygglån som togs i samband med förvärvet genomfördes en företrädesemission som späder ut vinst per aktie. Efter att kreditfaciliteten är amorterad bedöms ND/EBITDA ligga under 2,0x. Med ett större antal aktier sjunker även vårt motiverade värde per aktie. Vi sätter ett motiverat värde på 43-51 kr (50-55 kr).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 05-03-2024 kl. 08:36: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/03/05/svedbergs_q4_2023.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/