06:40:42 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-03-12 16:55:00

Aktieanalytiker Örjan Rödén presenterar sin syn på Sensys Gatso Group, ett lönsamt tillväxtbolag med en ökande andel återkommande intäkter, exponerat mot starka strukturella trender och där den robusta orderingången på senare tid bör öka tillväxten vilket inte är reflekterat i aktiens värdering.

Find the presentation on Penser Play: https://youtu.be/fxjiYhQoXaY?si=d6Af84T8pC__SDm9
This is a press release from Carnegie Investment Bank. Read more here: https://epaccess.penser.se/