08:00:08 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-04-12 10:00:00

Tekniska förändringar hos Google
Under Q1 och inledningen av Q2 har det genomförts en större uppdatering av Googles algoritmer. Detta har lett till en hög volatilitet i sökresultat, vilket vi bedömer har haft påverkan på hur operatörer väljer att investera i trafik från affiliates samt hur sidor rankas. Inom segmentet sub-affiliation där Raketech agerar aggregator och driver trafik från ett stort antal aktörer bedömer vi effekten vara lägre. Sammanfattningsvis bedömer vi att Raketech på lång sikt är rätt positionerat i värdekedjan men att man på kort sikt kommer påverkas negativt av dessa uppdateringar.

Estimat i nedre delen av given guidning
Baserat på den ökade volatiliteten i industrin sänker vi våra intäktsestimat med 1% över intäktsperioden. Vi gör dock en ändring i våra estimat för mixen kommande år och drar ned tillväxten för affiliatie marketing där marginalen är som högst. Detta får som effekt att EBITDA sjunker med i snitt 6,5% under prognosperioden och som en följd av detta sjunker EPS med i snitt 11%. Våra EBITDA-estimat på innevarande år rör sig således från mitten till nedre spannet av given guidning om EUR 24-26m.
 
Fortsatt starka kassaflöden till aktieägarna
Baserat på estimatjusteringarna gör vi en justering av motiverat värde till 24-28 kr (28-32). Vi bibehåller vår tes om att Raketech är högintressant då bolaget har potential att återföra EUR 25-30m till aktieägarna under perioden 2024-2026. Vidare bedömer vi att mjukvaran Affilation Cloud på sikt kan tillföra ett värde om EUR 20-30m utöver vårt nuvarande motiverade värde. 

Läs den fullständiga analysen, publicerad 12-04-2024 kl. 07:31: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/04/11/rake_preview.pdf
Detta är en betald analys från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/