06:33:00 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-03-21 10:00:00

Nytt obligationslån
Vi återupptar vår bevakning av Orexo efter att bolaget emitterat ett nytt säkerställt socialt obligationslån, där Carnegie agerat som rådgivare. Det nya ersätter det tidigare obligationslånet (inlösen påbörjad) och omfattar samma totalsumma, 500 mkr. Obligationslånet löper över fyra år med en rörlig ränta på 6,50% plus tre månaders Stibor (aktuell ränta 4,01%). Den högre räntenivån var väntad (tidigare 3,75% plus tre månaders Stibor), med tanke på den förändrade riskviljan i marknaden som vi har sett under de senaste åren. Trots att det nya lånet innebär högre räntekostnader är vi positiva till att bolaget är proaktiva och agerar innan osäkerheten i marknaden växer till ett problem om hur bolaget ska omfinansiera tidigare utestående obligationslån.

Bra avslutning på 2023
Det blev en positiv avslutning på 2023 för Orexo, trots motvind från växelkurserna. Bolaget överraskade genom att visa tillväxt med stöd från lagereffekter och vände till ett positivt resultat på EBITDA-nivå, vilket var i linje med våra förväntningar. I samband med rapporten gav bolaget även en övergripande prognos för 2024 som i huvudsak var i linje med våra förväntningar. Det som stack ut var kostnaderna, där bolagets prognos var lägre än vad vi hade räknat med vilket tillsammans och med de högre räntekostnaderna ligger bakom våra prognosförändringar.
 
På rätt väg, men mer krävs för att vinna marknadens gunst
Året har inletts bra för Orexo och aktien har utvecklats i linje med OMX Stockholm Small Cap-index. Rapporten för Q4’23 gav oss de signaler som vi ville se och stärker vår tilltro till att bolaget är på väg tillbaka mot lönsamhet. Noterbart är att bolaget fortsätter att ge en positiv bild av att det pågår gynnsamma dialoger med potentiella partners angående sina projekt och plattform, där eventuella avtal ligger utanför våra prognoser. Vi upprepar vår uppfattning att aktien är lågt värderad, men för att realisera potentialen fullt ut krävs det att vägen tillbaka till tillväxt och lönsamhet blir tydligare, där fler pusselbitar behöver hamna på rätt plats. Efter justeringar av våra prognoser snävar vi nu in vårt motiverade värderingsintervall uppåt till 20-25 kr (från 19-25 kr) per aktie.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 21-03-2024 kl. 08:49: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/03/21/orx240319.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/