07:30:41 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-02-28 10:00:00

Investering från storägare skapar samstämmiga incitament
OptiCepts omsättning för Q4 uppgick till 1 mkr, jämfört med våra estimat om 1,5 mkr, och total omsättning för 2023 uppgick därmed till 9 mkr. Under Q4 har OptiCept gjort ytterligare avancemang på flera fronter, bland annat inom samarbetet med FPS, och i samband med rapporten meddelade OptiCept en riktad nyemission om 10,3 mkr till FPS. Vi anser att emissionen sannolikt kommer att godkännas och att den innebär en starkt positiv utveckling för OptiCept. Utöver att förstärka balansräkningen, innebär emissionen att FPS numera har tydliga incitament för att driva kommersialiseringen av PEF-systemen, och att bolagen har samstämmiga intressen. Enligt vår bedömning gör investeringen FPS till en av de mest intressanta parter som OptiCept har samarbetat med.

Förskjuter orderbokskonvertering, men höjer förväntningarna på FPS-samarbete
Samtidigt ser vi indikationer på att orderboken, som primärt består av OliveCept-system ute hos kunder, kan komma att konverteras till försäljning något senare än vad vi tidigare räknat med. Orderboken minskar endast marginellt q/q i Q4, till 29 mkr (30 mkr i Q3), men OptiCept nämner att dåliga skördar påverkat investeringsviljan hos kunderna som idag utvärderar OliveCept-systemen. Detta medför att vi gör vissa nedjusteringar av våra förväntningar på konvertering av orderboken under inledningen av 2024. Inom OptiCepts övriga verksamhet fortsätter arbetet i enlighet med det avsmalnade fokus OptiCept har inom bolagets huvudsakliga fokusområden. Inom OptiBoost, för snittblommor, har OptiCept lanserat ett nytt koncept kallat OptiBoost Inside. Avsikten är att ersätta de förpackade näringsämnen som idag ofta inkluderas i buketter i handeln och som medför plastkonsumtion.
 
Förbättrade kreditavtal ger finansiellt svängrum
Överlag anser vi att FPS-nyheten var den mest väsentliga nyheten i samband med rapporten. Samtidigt är OliveCept och konvertering av orderboken viktigt för att driva kassaflöden och förstärka balansräkningen framöver. I samband med rapporten har OptiCept förbättrat lånevillkoren avseende förfallodatum, ränta och konverteringsmöjlighet. Osäkerheten kring konverteringen men också den förbättrade finansiella situationen ger att vi nettojusterar diskonteringsräntan till 17% (16%). Vi bedömer att den meddelade emissionen sannolikt kommer att godkännas och väljer att inkludera den i våra prognoser samt i vår värdering. Vi ser ett nytt motiverat värde om 6-8 kr per aktie (9-11 kr).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 28-02-2024 kl. 08:31: https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/28/opti20240228.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Carnegie Investment Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/